Kandidaten zoeken voor de Architectuurprijs Drenthe editie 2023

Knarrenhof Emmen Hesco Bouw
Het mag weer en het kan weer: kandidaten voordragen voor de Drentse Architectuur Prijs. Citaat uit een persbericht:

“Een vierkoppige vakjury* zit en staat klaar om de inzendingen grondig te inspecteren en aan een (relatieve) beoordeling te onderwerpen. (…) We hopen weer op heel veel, heel mooie inzendingen! Net als in de vorige edities.”

Welbeschouwd zijn er twee prijzen, een vakjuryprijs en publieksprijs. Beide winnaars worden 15 september bekendgemaakt tijdens het congres ‘Drenthe: meer dan mooi!’ in De Nieuwe Kolk in Assen. Zie voor meer informatie deze link

De vorige winnaars zijn Station Assen van Powerhouse Company & De Zwarte Hond en Stadsboerderij ’t NijeHoff in Emmen van Hendrik Klinkhamer.

*= wie dat zijn vermeldt de website van de organisator (nog) niet. Op de foto: het in mei 2023 opgeleverde Knarrenhof in Emmen, een zeldzaam knap gemiste kans om Drenthe meer dan mooi te maken.


Leve Drenthe, met dank aan Museum aan de A in Groningen roken we er nog een

Tabakspijp Leve Drenthe
Het Drents Museum heeft dinsdag een collectie ontvangen die vertelt over het maritieme verleden van een van de droogste provincies van Nederland. Het betreft objecten afkomstig uit het Museum aan de A in Groningen. Ze gaan daar verbouwen en om zich daarna (nog) meer op de Groninger geschiedenis te richten.

Citaat uit het persbericht:

"Conservator geschiedenis Jan van Zijverden van het Drents Museum is zeer verguld met de schenking. ‘Deze indrukwekkende schenking betekent dat de Drentse maritieme geschiedenis opeens rijkelijk vertegenwoordigd is in onze collectie. Met objecten als een snikhoorn, een voorplechtversiering, een jaaglijn en modellen van een Hoogeveense praam, een barge en een kustvaarder kunnen we het scheepvaartverleden van Drenthe nu in de volle breedte vertellen. Wat de Onkruid verbrandende boer van Van Gogh voor onze kunstcollectie is, is deze schenking voor onze geschiedenisverzameling.’ "

Van Zijverden zal weten waar hij het over heeft, maar dat is nogal een uitspraak.

Uithangbord Tabakswinkel MeppelEnigszins verstopt in het persbericht over de schenking zit het ‘nieuws’ dat het Drents Museum dezelfde dag ook een reeks objecten heeft ontvangen afkomstig uit het voormalige Niemeyer Tabaksmuseum in Groningen. Dat museum is in 2011 gesloten. Na veiling van stukken bij Christie’s in Amsterdam kreeg de voorloper van Museum aan de A het beheer over wat ik gemakshalve de resten wil noemen.

Zoals een uithangbord van plaatijzer uit 1850 afkomstig van een winkel in Meppel met opschrift 'Tabak en sigaren' waarop een man tegen een tabaksvat leunt. Maar ook een porseleinen pijpenkop met opschrift ‘Hulde aan de landbouw. Henderikkus Harsevoort, arbeider te Assen 1883' en, mijn favoriet, een Hollands hangpijpje met porseleinen kop met opschrift ‘Leve Drenthe’.


Vermist: Hunebed Highway-logobord bij Gasselte

Hunebed Highway Gasselte
Hunebed Highway Gieten
Helemaal zeker weten doe ik het niet, ik weet niets zeker, en er kan ook iets vergeten zijn, in Drenthe is veel mogelijk. Toch lijkt het dat alweer een Hunebed Highway-logobord is gestolen. Ik mis er althans een. Die bij Borger en Gieten (foto 2) zijn er nog, maar die bij Gasselte (foto 1) ontbreekt. En dat een maand na dit bericht.


‘Cultuur en natuur hoeven in Drenthe niet ten koste te gaan van elkaar’*

Jisse_otter Cultuurgedeputerde Drenthe
In Assen is donderdag het coalitieakkoord van het nieuwe college voor de provincie Drenthe gepresenteerd. Titel: Samen bouwen we Drenthe! Deelnemende partijen in volgorde van omvang: Boer Burger Beweging, VVD, PvdA en CDA.

Wat het onderdeel cultuur betreft, zit de grootste verrassing in de nieuwe gedeputeerde. Dat is Jisse Otter, tot voor kort wethouder financiën, wonen, handhaving en organisatie voor Wakker Emmen en straks de man die gaat over landbouw, stikstof en cultuur voor heel Drenthe.

Of dat goed is of slecht valt nu niet te zeggen. In het traditioneel weinig bruisende Emmen was het de afgelopen jaren onder zijn leiding geen feest rondom een vetpot, maar ook put met chaos. Het hangt allemaal af van wat Otter aan invulling geeft aan ‘de hoofdlijnen’. Die zijn op papier als volgt:

“Cultuur verbindt ons met anderen, trekt bezoekers, inwoners en bedrijven. Het brengt levendigheid en maakt ons bewust van onze eigen identiteit en verscheidenheid. Voor de Drentse economie brengt het impulsen. Onze ambitie is een laagdrempelig cultuuraanbod voor een breed publiek. Interessant voor zowel aanstormend talent als ervaren cultuurmakers, jong en oud, professionals en amateurs. Iedereen die dat wil kan actief of passief meedoen.

Uniek is in Drenthe de verbinding tussen cultuur en natuur. Ons landschap met bossen, heide en hunebedden, bijzondere gebouwen en boerderijen zitten vol verhalen en geschiedenis. Het maakt evenementen op Drentse locaties extra bijzonder. We realiseren ons dat we hierin belangen moeten afwegen, maar vinden het belangrijk dat dit mogelijk blijft. Cultuur en natuur hoeven niet ten koste te gaan van elkaar; ze kunnen elkaar versterken.

De provincie is op dit moment de grootste drager van cultuur in Drenthe. Wij blijven daarin investeren, waarbij we streven naar een evenredige bijdrage van het Rijk.

Accenten

  • We stellen een nieuwe Cultuurnota op, beginnend met een startnotitie en in samenwerking met Provinciale Staten en onze partners. De uitkomsten van de Cultuurmonitor en een evaluatie van de resultaten en bevindingen van de huidige Cultuurnota worden daarin meegewogen.
  • We ondersteunen onze musea van provinciaal belang. We zien graag nieuwe ontwikkelingen, maar niet alles kan binnen het beperkte cultuurbudget voor Drenthe.
  • Jeugd is een belangrijke doelgroep met poppodia, evenementen en festivals.
  • We komen onze verantwoordelijkheden na voor de Koloniën van Weldadigheid - UNESCO Werelderfgoed.
  • We borgen en stimuleren het Drents met het Huus van de Taol als provinciaal steunpunt voor de streektaal.
  • Stichting Kunst & Cultuur (K&C) en Biblionet Drenthe moeten als provinciale ondersteuningsinstellingen naar behoren kunnen functioneren.
  • We koesteren Drentse gebruiken en tradities als het paasvuur en carbidschieten, passend bij de huidige tijdsgeest.”

Heel uitbundig is allemaal niet. Frasen als ‘niet alles kan binnen het beperkte cultuurbudget voor Drenthe’ en ‘naar behoren kunnen functioneren’ lezen als zuinigjes. Wat opvalt in het akkoord is het ontbreken van een financiële paragraaf. In Groningen, om maar een provincie te noemen, hebben ze die wel, al kan ik (ook) daar nog niet veel wijs uit.

*= De kop boven dit stukje verwijst naar de problemen die Het Pauperparadijs, FestivalderAa, de traditie van de paasbulten en het carbidschieten de afgelopen jaren hebben ondervonden. Maar het kan ook gelezen worden als mogelijk goed nieuws voor Into Nature, de tweejaarlijkse kunstmanifestatie die volgens een groeiend aantal mensen een plek verdient in de Basis Infra Structuur (BIS.)


Eerste productie van Drents gelegenheidsgezelschap Het Nieuwe Goed heet Breekpunt

Het Nieuwe Goed Breekpunt Foto Niels Knelis
De eerste productie van Het Nieuwe Goed, een gelegenheidsgezelschap bestaande uit jonge dansers, spoken word artiesten, muzikanten en producers, heet Breekpunt.

Breekpunt is gemaakt door negen jonge ‘makers’ die op uitnodiging van Stichting Kunst & Cultuur onder begeleiding vanuit verschillende kunstdisciplines tot een experimentele voorstelling met een gezamenlijk verhaal mochten komen. Aan de productie is twaalf dagen gewerkt.

Het resultaat wordt 14 juli opgevoerd in theater De Tamboer in Hoogeveen. Bezoekers bepalen achteraf of en wat ze willen betalen voor wat ze hebben gezien. Aanvang 20.00 uur.


Schubert.Nu, een muziektheaterroute rondom een Drentse molen

GTDI_G2K_Schubertsliederencyclus_WEB_Liggend_2
Geïnspireerd op de liederencyclus Die schöne Müllerin van Franz Schubert uit 1823 hebben Garage TDI, Kamerorkest Somer en #GoClassic Schubert.Nu bedacht, een muzikale en theatrale wandelroute rondom molen De Boezemvriend in De Groeve. De route kan 15 en 16 juli worden afgelegd door mensen die (nog) goed ter been zijn.

Citaat uit het persbericht: “In de liederencyclus begint een jonge man vol enthousiasme met zijn allereerste baan bij een watermolen. Terwijl hij werkt, wordt hij verliefd op de molenaarsdochter. In zijn fantasie heeft zij zijn liefde beantwoord, maar hij komt er gaandeweg achter dat dat een illusie is.”

Beloofd wordt een ontroerende en humorvolle voorstelling over volwassen worden. Vertrekpunt van de route is de parkeerplaats van de Waterscouting Nicolaasgroep (Noordma 2 in Midlaren). Vanaf daar loopt het publiek 1,5 kilometer richting molen De Boezemvriend in De Groeve. Kaarten zijn á 10 en 15 euro verkrijgbaar via garagetdi.nl/schubert.


Een Dagblad van het Noorden, twee edities, een artikel over herrie door Rammstein

Rammstein in Drenthe
Dagblad van het Noorden
verschijnt op papier in twee edities. Dat zijn er wel eens meer geweest, maar daar gaat het mij hier niet om. Die twee edities worden samengesteld volgens een zeer fijnmazig systeem waarbij voor verslaggevers niet altijd duidelijk is wat er gebeurt nadat een stuk aan de eindredactie is overhandigd. Het is de moderne tijd, net wat u zegt.

Wat is gebleven, is dat een kop boven een artikel op het laatste moment veranderd kan worden. Waar oudere journalisten op school leerden dat een kop de lading moet dekken en feitelijkheid voorop staat, geldt voor een nieuwe generatie dat een kop moet prikkelen en leestijd genereren – met name de website vaart daar wel bij. Leestijd genereren gaat het beste door niet meteen alles weg te geven.

Rammsteinn Groningen

Deze journalistieke werkopvatting wordt niet altijd op gelijke wijze toegepast. Zo kan het gebeuren dat een en hetzelfde stuk over herrie door de band Rammstein na doorplaatsing in de Drentse editie naast een paar inkortingen ook een andere kop krijgt dan in de Groninger editie. Die in Drenthe heet ouderwetsch, die in Groningen hedendaags. De abonnementsprijzen verschillen niet per editie. Waarvoor onze excuses.


Almere = Emmen. Emmen = Almere

Almere is bijna hetzelfde als Emmen
Met de kalme belangstelling die past bij zomers weer, volg ik de nasleep van de Nederlandse voetbalcompetitie en dan vooral de strijd om degradatie uit en promotie naar de Eredivisie. Afgelopen zondag was het zover: FC Emmen moest plaatsmaken voor Almere City FC.

Is dat erg? Afgaand op de berichten die volgden, is het antwoord ja en nee.

In Emmen heet de degradatie onvermijdelijk. De club was domweg niet goed genoeg voor het hoogste niveau. Sommigen clubwatchers menen dat de bouw van een nieuw stadion daar structureel verandering kan brengen. In Almere wordt de promotie ervaren als een triomf van een club waar jarenlang op werd neergekeken. Nu is het een kroon voor de stad met het kleine voetbalstadion.

Vandaag, donderdag, een stuk op de opiniepagina van NRC onder de kop ‘Na vele mislukkingen kan Almere nu trots zijn’. Auteur is journalist Robert Meinstra. Ik beveel het stuk van harte aan, vooral voor Emmenaren. Omdat het leest als een bezoek aan het feest der herkenning.

Niet alleen het minderwaardigheidscomplex, ook de mislukkingen zijn vergelijkbaar.  Wat in Emmen Wildlands heet, heet in Almere Floriade. Almere Almere = Emmen. Emmen = Almere.

Volgend seizoen kan alles in de voetballerij weer heel anders zijn. En toch blijft alles hetzelfde. Lood om oud ijzer. Fred Grim is die niet ooit trainer geweest in Almere?


Hello Festival 2023. Was het leuk? Het polsbandje was in ieder geval verrassend

Madness Hello Festival 2023
Ook ik bezocht het Hello Festival in Emmen. Vooral om Madness mee te maken, de band die begin jaren tachtig bekend en zelfs populair werd met Britse ska en in 2012 piekte door tijdens een jubileum van Queen Elizabeth op het dak van Buckingham Palace in Engeland het nummer Our house te spelen.

Was het leuk? Als je warm gelijkstelt aan goed hadden we er goed weer bij.

Het optreden van Madness viel mij niet mee. Vanuit de tent zag wat op het podium gebeurde er weliswaar goed uit, vooral qua kleding en visuals (filmbeelden van o.a. The Ladykillers met Alec Guiness), wat ik hoorde, klonk minder. Nogal rommelig en weer eens veel te hard. Het enthousiasme van het publiek nam zienderogen af.

Ergens halverwege bekroop mij het idee dat de setlist niet slim in elkaar was gestoken. Dat de mannen van Madness de leeftijd ver voorbij zijn om alleen maar strakke ska te spelen – trice as older – is begrijpelijk, dan nog is het onverstandig om het latere, veel interessantere repertoire zo verbrokkeld te brengen.

Bananarama deed dat in 2018 in Emmen veel slimmer. En die hadden er niet eens tent bij nodig.

Als mij over een jaar of tien naar herinneringen aan het Hello Festival 2023 wordt gevraagd, zou het zomaar eens kunnen dat ik het optreden van Gruppo Sportivo noem.

Gruppo Sportivo 2023

Ook bij Hans Vandenburg, Max Mollinger en de voortreffelijke Bombitas Lies Schilp en Inge Bonthond stond het volume ver in het rood. Ook Gruppo speelde rommelig. Maar van hen kon ik het beter velen. Disco really made it, met fragmenten van K.C. & The Sunshineband, David Bowie en Frankie Goes To Hollywood werd er zelfs leuk van.

Of anders Son Mieux, ook uit Den Haag, met zwabber-zanger Camiel Meiresonne die mij deed denken aan Kees van Kooten als een van de Positievo’s. Ach, wat vond hij Emmen mooi en fijn, wat was hij nieuwsgierig of we een leuke dag hadden en raadde hij ons aan om in het hier en nu te zijn. Maar zijn feestelijke muziek sorteerde een zeer positief effect, dat moet ook gezegd.

Misschien herinner ik mij tegen die tijd nog de verrassende aanwezigheid van Collectie Brands en het Drents Museum op het festivalterrein. Laatstgenoemde deed met onder meer polsbandjes voorzien van qr-codes naar de museumwebsite aan aandachttrekkerij voor de tentoonstelling over Vincent van Gogh in Drenthe, later dit jaar. 

Polsbandje Hello Festival 2023
Artistiek interessant is het Hello Festival overigens niet (meer). Een paar jaar geleden werd die handdoek in de Rietplas geworpen toen het organisator No Limit Events voor de zoveelste maal duidelijk werd dat het publiek de programmering bijzaak lijkt te vinden. Het is in Emmen al gauw best.

Dit jaar las ik bij RTV Drenthe dat Wim Beekman het prima georganiseerde festival ‘een familiefeestje met een reünie-sfeertje' noemt. Vandaar dat de bars op het terrein zijn vernoemd naar verdwenen discotheken: Boogie Bar, Skopje, Arizona, Bermuda. Vandaar dat opnieuw meer dj’s met hos- en meezingmuziek waren gecontracteerd.

Die muziek mag dan door sommige lollige radiozenders in het Westen ‘fout’ worden genoemd, in deze contreien is zoiets aanleiding voor een uitbundig volksfeest.