Coevorden tiende culturele gemeente van Drenthe

Coevorden-Culturele-Gemeente-logo-groenVrijdag wisselde Coevorden Midden-Drenthe af als culturele gemeente van Drenthe. Dat gebeurde na afloop van de voorstelling Mijn liefde is een koorts in de Stefanuskerk in Beilen. Wethouder Jeroen Huizing van Coevorden kreeg symbolisch een stokje, zeg maar gerust staf, overhandigd door zijn collega Dennis Bouwman van Midden-Drenthe.

Door de coronabeperkingen heeft Drenthe weinig gemerkt van Midden-Drenthe als culturele gemeente. Voor Coevorden, dat als thema Verbonden verhalen hanteert, liggen de kaarten beter. Na de officiële opening, op 28 augustus in De Kiel, staat een reeks activiteiten gepland waarvan de muziekttheatervoorstelling Woeste Gronden bij 't Haantje in september vooralsnog de meest aansprekende is.

Veel wordt ook verwacht van de viering van het Ontzet van Coevorden, in 2022 350 jaar geleden. Dat gaat gepaard met onder meer een muziekstuk over Bommen Berend, ook wel bekend als Christoph Bernhard von Galen, bisschop van Munster, en een Bommen Berendpad dat de Rabenhauptstraat in Coevorden met de Rabenhauptstraat in Groningen moet verbinden.

Coevorden is de tiende Culturele Gemeente van Drenthe, een in de tijd van gedeputeerde Margriet Brink bedacht initiatief om de culturele infrastructuur van Drentse gemeenten te verbeteren. Alleen De Wolden en Noordenveld zijn nog geen culturele gemeente geweest. Voor meer over het voorlopige programma van de culturele gemeente Coevorden klik hier.

Nog even over die infrastructuur. Terwijl in vrijdag Beilen de laatste woorden werden gesproken, presenteerden tien culturele instellingen van de stad Coevorden zich middels een gezamenlijke promotievideo. Opvallend: dezelfde dag werd in Hoogeveen ook een vergelijkbare promo de wereld in gestuurd. Waar in Coevorden tien instellingen voor de camera samenwerken, is dat er in Hoogeveen een. 

 


Brief aan Bouke Durk Wilms

Ook ik bezocht afgelopen week in het Bruggebouw de bijeenkomst over het lokale kunst- en cultuurbeleid. Ik vond het iets weg hebben van een bonte avond voor die hards: behalve een evaluatie van Emmen als culturele gemeente, ook een terugblik op de huidige cultuurnota Maak Het Mee en in een moeite door een voorzet voor een nieuwe, nog naamloze cultuurnota. We moesten het zelf nuttig en gezellig maken.

Bij het eerste omzien ging dat eenvoudig. Ook omdat de tevredenheid over de culturele gemeente vergelijkbaar was met de tevredenheid op de avond in september toen in cultureel café De Schreeuwende Vrouw dit onderwerp uitgebreid werd behandeld.

Ik vond het lastig worden toen de aflopende cultuurnota ter sprake kwam. Wat stond daar ook weer in? Iets over infrastructuur, cultuurparticipatie en ruimte en economie, geen begrippen die een hart sneller doen kloppen. Gelukkig herinnerde ik een stukje van eigen hand met de strekking dat tussen begin 2013 en eind 2016 in Emmen vrijwel al het beschikbare cultuurgeld naar bestaande instellingen zou gaan en er slechts 100.000 euro beschikbaar was om te zaaien.

Toen ik dat schreef, was 2013 al vier maanden onderweg. Nog steeds had de gemeenteraad zich niet over het cultuurbeleid uitgesproken, hoewel dat al vanaf januari dat jaar in gang moest zijn gezet. Kunstencentrum CQ was nog niet failliet, jongerencentrum Blanco bestond nog, jeugdtheaterschool Loods13 had nog niet met de handdoek gedreigd en we moesten ons nog behelpen met De Muzeval.

Pas in de herfst van 2014, op het moment dat de eerste steen voor het nieuwe theater werd gelegd, op dezelfde dag dat 'het veld' eindelijk te horen kreeg wat er twee maanden later bij de start van de culturele gemeente van hen werd verwacht, leek het iets beter te gaan. Tijdens de bijeenkomst van deze week merkte iemand terecht op dat deze verbetering pas halverwege 2015 merkbaar werd.

Ik op mijn beurt durf te stellen dat het huidige cultuurbeleid in Emmen pas na twee jaar begon te werken. Met andere woorden: dat het slechts voor de helft heeft gefunctioneerd, welbeschouwd pas ná de investering voor Emmen als Culturele Gemeente van Drenthe.

Welnu: als politici aan het stuur zitten, hebben ze de neiging de pech te vergeten en alleen dat te onthouden wat goed is gegaan. Grote kans dat straks in de gemeenteraad van Emmen, denkend aan wat van de grond is gekomen, tevreden wordt opgemerkt dat alles fijn gaat. Grote kans dat jij dan als verantwoordelijk wethouder de bijpassende felicitaties in ontvangst mag nemen.

Daags na festival De Opening in september schreef ik voor Dagblad van het Noorden het onderstaande:

Verder met Emmen

Dat is alweer ruim drie maanden geleden. Nog even en de huidige cultuurnota loopt af, terwijl het hardop denken over 2017 en verder nog moet beginnen. Hoewel jij in het Bruggebouw opperde het woord cultuurnota te vervangen door het woord agenda en daarna opmerkte dat je bestaand beleid ook kunt voortzetten, dreigt er wederom iets verkeerd te gaan.

Ik zag het in 2013. Ik zag het in 2014. Ik zie bij de ontwikkeling van de plannen voor de oude dierentuin. En het gebeurt weer. Het lijkt symptomatisch: Emmen sjokt achter de feiten aan. Daar kun je alles van vinden, en dat zal ik bij gelegenheid ook zeker niet nalaten. Op dit moment wil ik stellen dat een stad zonder ambitie een stad zonder toekomst is.

Emmen is een opgeknapt dorp omringd door kleinere dorpen in een krimpgebied. Alleen al dat van die krimp maakt extra inspanningen noodzakelijk – vergeef me het jargon, er lezen ambtenaren mee. Zeker op het gebied van kunst en cultuur, daar kunst en cultuur volgens allerlei onderzoekers cruciaal is voor een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat. Vandaar ook die steeds groter wordende steden elders en die groeiende kloof tussen stad en platteland.

Er is nog een reden: een extra inspanning past bij Emmen als plaats waar nooit iets vanzelf gaat, als streek waar je harder moet werken om er iets van te maken en nog een wereld te winnen valt. Vat het begrip ruimte nu eens op als plek voor experiment, als mogelijkheid om iets te doen wat elders niet kan, bijvoorbeeld vanwege de ballast van het verleden of de vrees voor de toekomst.

Enfin, afgezien van de door Drentse suffigheid veroorzaakte trage start van de culturele gemeente, is de afgelopen twee jaar duidelijk geworden wat een concreet project met een bijpassende hoeveelheid geld – was het niet 425.000 euro bijeengebracht door gemeente en provincie? – te weeg kan brengen: 108 projecten, toegenomen zelfbewustzijn, tevreden cultuurmakers en de uitstraling van een levendige gemeente.

Wat is er op tegen om op dit succes voort te borduren? Wat is er op tegen te proberen dit te herhalen? Wat is er op tegen een reeks nieuwe doelen te stellen? Ik noem er tien, om te beginnen:

- Voortzetting van de Van Goede Grond-subsidieregeling met een vergelijkbaar budget.

- Twee onderscheidende festivals. Een in de zomer en een in de winter, met een artistieke programmering en deels eigen producties waar entree voor betaald moet worden.

- Een gemeentelijke verhoging van het cultuureducatiebudget per leerling op zowel basis- als middelbare scholen.

- Een muziektheatervoorstelling naar een origineel script uitgevoerd in theater Atlas door een kern van professionals in samenwerking met amateurs en (sport)verenigingen uit de regio en medewerking van Wildlands Adventure Zoo.

- Een fonds in samenwerking met het bedrijfsleven voor artists in residence, waarbij kunstenaars uit verschillende disciplines worden uitgenodigd gedurende een periode werk te maken geïnspireerd door de ruimte, het verleden en de toekomst van Zuidoost-Drenthe.

- Het streven het cultuurbudget per inwoner naar het peil te brengen van andere gemeenten met meer dan 100.000 inwoners.

- Vorming en facilitering van een vrijwilligerspoule voor zowel de amateursport als amateurkunst.

- De status van Age Friendly Cultural City in 2017.

- Een samenhangend programma waarbij zowel actieve als passieve cultuurparticipatie voor alle leeftijden wordt gestimuleerd.

- De vorming van een culturele raad, kunstraad, adviescommissie of hoe je het maar noemen wil, met de opdracht er op toe te zien dat culturele initiatieven bijdragen aan gestelde doelen.


Festival Taribush Kuna kent zeer ontspannen start

Kuna 1
Bij Lheebroek is donderdag de zesde editie van Taribush Kuna van start gegaan. Het meerdaagse festival is weer gegroeid, maar kent nog steeds geen hoofdact Dit jaar staan 150 acts op het programma, meer dan op welk ander festival in Drenthe. Als de verwachtingen uitkomen worden daarmee 7000 bezoekers naar nationaal park Dwingelderveld gelokt.

Kuna 2
Wat opvalt, is de afwezigheid van bekende namen. ,,Ik bezoek nogal eens een festival", verklaart programmeur Harrie Kerssies. ,,Neem Into The Great Wide Open. Wat je ziet, is dat de meeste mensen niet voor de grote acts komen, maar voor de sfeer. Het is maar een heel klein groepje dat voor dat ene optreden een kaartje koopt. De meest mensen bezoeken een festival omdat ze het gaaf vinden."

Meer vandaag in Dagblad van het Noorden


Wie dicht waar en met wie in het Noorden

Poezieweek 2014Zaterdag 25 januari
GRONINGEN Groninger Museum, 19.00 uur: VSB Poëzieprijs op reis met Maria Barnas, Miriam Van hee, Antoine de Kom en Coen Peppelenbos. Op video: F. van Dixhoorn en Micha Hamel.
GRONINGEN Groninger Museum, aansluitend: Poëtische rondleiding met Kasper Peters, Rense Sinkgraven, Obe Alkema, Joost Oomen en Tjitse Hofman.

Zondag 26 januari
EMMEN Bibliotheek, 13.30 uur: Dichter bij de bieb met Berendy Gähler, Cobi de Jonge, Anna Hardonk, Bertus Beltman, Peter Veen, Klaas van der Meulen, Geja Casu, Joep van Ruiten, Gezienus Omvlee en Melvin Bonnet (muziek). Ook: workshop rapper D.A.B.
GIETHOORN Galerie Duine-Rhee Molenweg 36, 14.00 uur: Poëzie Visueel Gelezen met Ruth van Rossum.

Woensdag 29 januari
ASSEN SMAHK, Venestraat 88, 20.00 uur: Mieke Hoogeveen (zang), Geert Loman, Johan van Dijk, Adrie Krijgsman, Gert Wijlage, Bert Scholten, Laura Mijnders, Pieter van der Zwaag, Bart van Mulkom en Woody Vermeltvort (gitaar).
GRONINGEN Café Marleen, 20.30 uur: De Dichtclub presenteert Waanzinnen met André Degen, Fieke Gosselaar, Hubert Klaver, Jan Willem Dijk, Joost Oomen, Klaas Knillis Hofstra, Erik Harteveld, Leonie Veraar, Lilian Zielstra, Obe Alkema, Pauline Sparreboom en Renée Luth.

Donderdag 30 januari
EELDE Museum De Buitenplaats, 19.30 uur: Ester Naomi Perquin
GRONINGEN Groninger Museum, 11.00 uur: Remco Ekkers.
GRONINGEN Hoofdstation, 12.15: Busexcursie Grafpoëzie.
GRONINGEN Bibliotheek, 15.30 uur: Prijsuitreiking dichtwedstrijd De verwondering.
GRONINGEN Kunst en Vliegwerk, Oude Kijk in 't Jatstraat 10, 16.45 uur: Trudy Dijkshoorn, Rud Brenninkmeijer, Anna van der Laan, Atze van Wieren, Erik Raven, Liesbeth Cavé, Martin Tervoort (saxofoon) en Nina Werkman.
GRONINGEN Boekhandel Godert Walter, 19.00 uur: Klaas Duursma, Egbert Hovenkamp II, Jan de Jong, Henk Puister, Nina Werkman, Hanne Wilzing, Bert Hadders (muziek) en Aly Freije.
GRONINGEN Grand Theatre, 20.30 uur: Eva Gerlach, Jan Baeke, Marjoleine de Vos, Gerard Nijenhuis, Thomas Möhlmann, Ntjam Rosie (zang) en Alexander Popta (muziek).
HEERENVEEN Bibliotheek, 20.00 uur: Open podium.
LEEK Balkhoeve Waezenburglaan 55, 19.30 uur: Niels Kuiper, Foleor van Steenbergen, Carst Terhorst, Rosa Timmer, Leonie Veraar, Hubert Klaver, Willem Jan Tjebbe Oosterbrink, Ellen Remedies, Brecht Hilgersom, Sieger M. Geertsema, Bianca Hazenberg, Frank Abspoel, Klaas Knillis Hofstra, Jan Ernst Douma, Lilian Zielstra, Victoria Rojas Milesi en Sanja Simunic.
MEPPEL Schouwburg Ogterop, 20.00 uur: Improvisatie-voorstelling Wedstrijdje?! met Johan Hoogeboom, Jan J. Pieterse, Ivo de Wijs en Ria Westerhuis.
NIEUW-AMSTERDAM Taalwerkplaats Zijtak Oostzijde 66. 20.00 uur: Open podium.

Vrijdag 31 januari
GIETERVEEN Kleine kerkje Broek 2, 14.00 uur: Annie Martens en Marijke van Es.
GRONINGEN Oude RKZ Emmastraat 15, 20.30 uur: Poëzie met Kasper! met Esmee van den Boom, Melvin Bonnet, Annemarieke Coenders, Gingerbeard en Kasper Peters.

Zaterdag 1 februari
GRONINGEN Boekhandel Polare, 15.00 uur: Tsafrira Levy presenteert bundel Jonge groenling, oude eend.
GRONINGEN N.N.B. 21.00 uur: Kantoorpoëzie met Joost Oomen e.a.
RODEN Boekhandel Daan Nijman: Gedichtenatelier Veronzinsels met Lowieke van der Heide.

Zondag 2 februari
ASSEN De Nieuwe Kolk, 15.30 uur Gedichtenatelier Veronzinsels met Lowieke van der Heide.
GRONINGEN Vera, 14.00 uur: Gedigdag met Nico Dijkshoorn, Elmar Kuiper, Koenraad Goudeseune, MAASK, PePr KlePPr, DJ 7 ltch, Jan Klug en Tjitse Hofman.

Maandag 3 februari
GRONINGEN Academiegebouw 20.00 uur Toon Tellegen & Het Wisselend Toonkwintet.

Dinsdag 4 februari
GRONINGEN Bibliotheek, 12.30 uur: Dichters van geluk met K. Schippers en Rense Sinkgraven.
GRONINGEN PUUR Folkingestraat 14.00 uur: Poëtisch lunchen met Melvin Bonnet, Lilian Zielstra, Obe Alkema, Pauline Sparreboom, en Kasper Peters.
GRONINGEN Huis de Beurs 19.30 uur: K. Schippers.
GRONINGEN USVA Munnekeholm 10, 20.30 uur: Zinnebeeld met Reyer Boxem (foto's), Diana Ozon, Kasper Peters, Joost Oomen, Pauline Sparreboom, Jan-Willem Dijk, Obe Alkema, Miran Abrahams en Lilian Zielstra.

woensdag 5 februari
GRONINGEN Café Marleen, 20.30 uur: De Dichtclub met André Degen, Joost Oomen, Renée Luth, Hubert Klaver, Pauline Sparreboom, Leonie Veraar, Klaas Knillis Hofstra, Fieke Gosselaar, Obe Alkema, Jan Willem Dijk, Lilian Zielstra.

Vrijdag 7 februari
GRONINGEN Oude RKZ Emmastraat 15, 20.00 uur: Acht voor de Nacht met Jelmer van Lenteren, Fieke Gosselaar, Josse Kok, Marieke Rijneveld, Joost Oomen, Jan Glas, Delphine Lecompte, Acoustic Southern Rock (muziek), Jan Holtman en Bennie Spekken.


Nomineer eens een kunstenaar uit Emmen

De gemeente Emmen is op zoek naar kandidaten voor de Aanmoedingingsprijs 2013, een onderscheiding voor een 'talentvolle kunstenaar of initiatiefnemer die een aanmoediging verdient' . Kandidaten voordragen kan tot 1 november via deze linkCultuurprijsEmmen

Gezocht wordt naar 'talenten in de professionele kunst, kunstenaars of kunstinitiatieven die zich inzetten voor de professionele kunst in Emmen'.  Begin november maakt een professionele jury een selectie uit de aanmeldingen.

Vervolgens kan in december via een website gestemd worden op de genomineerden. De genomineerde met de meeste publieksstemmen ontvangt een kunstwerk van Gorissen en De Ponti en een geldbedrag van €1000.

De prijs wordt 3 januari uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Emmen in Theater De Muzeval. Begin dit jaar werd bij deze gelegenheid de Cultuurprijs Emmen toegekend aan Retropop voor de bijdrage die het festival levert aan de uitstraling en levendigheid van Emmen.


Sport ontmoet cultuur in Asser Gouverneurstuin

StartAxis
In Assen gaat vrijdagavond het Axis Festival van start. Voorafgaand vond 's middags in de Gouverneurstuin een ontmoeting plaats tussen de Drentse sport- en cultuursector: festivalorganisaties, theatergroepen, culturele instellingen, beeldend kunstenaars, muzikanten, musea, sportorganisaties, evenementenorganisatoren, politici en ander volk. Bij die gelegenheid werd ook het Kenniscentrum Events gepresenteerd, een nieuwe club die organisatoren, vrijwilligers, bedrijven en gemeenteambtenaren helpt evenementen in Drenthe sterker te maken.


Meppel wordt een bescheiden culturele gemeente

Het Grachtenfestival, festival Zomerzinnen, het Poppenspelfestival en het multimediale openluchtevenement 'Als de Meppeler toren spreekt'. Meppel pakt als de nieuwe culturele gemeente van Drenthe uit met vier hoofdonderdelen. Drie daarvan vallen in de categorie vertrouwd en bekend. Het spektakel rond de toren is niet eerder in Drenthe vertoond.

Meppel
Maandag werd het programma in schouwburg Ogterop gepresenteerd. Meppel zet vanaf 7 juni twee jaar in op de traditionele kunsten én op lifestyle, beloofde burgemeester Jan Westmaas. "Wat we al doen, gaan we extra over het voetlicht brengen. We willen een bruisend beeld van de stad uitdragen en de cultuur in Meppel versterken."

Gekozen motto is 'Meppel maakt 't'. Start is 7 juni. Meppel wordt culturele gemeente nadat fors is bezuinigd op culturele instellingen. Wethouder Myriam Jansen: "We verwachten dat de instellingen de komende periode gebruiken om een omslag te maken, dat ze verbindingen met elkaar aan gaan."

Vergeleken met de vorige culturele gemeente van Drenthe, Aa en Hunze, oogt het programma en het beschikbare budget bescheiden. De provincie trekt 90.000 euro uit. Over de hoogte van de lokale bijdrage spreken de coördinatoren Robert Scholten en Bertus Roodhof elkaar tegen: 60.000 of 110.000 euro

Voor het programma is een keuze gemaakt uit tweehonderd ideeën die door de bevolking zijn aangedragen. Het resulteert in tientallen activiteiten waaronder een culturele veldtocht voor scholieren, een stadsdichter, een Joodse week, een Marokkaanse week en een Tsjechische week. Het laatste vloeit voort uit de stedenband met Most.

Veel onderdelen zijn gericht op de eigen inwoners, belangrijk doel is het verbeteren van de economie. Maar dat niet alleen, zegt wethouder Jansen. "We willen iedereen besmetten, zodat iedereen kan zien hoe mooi cultuur is." Zie ook: www.meppelmaakthet.nl


De Russen komen er aan: NLRF2013

Komt hij nu wel, of komt hij niet? Ronald Obbes, de city-manager van Assen houdt de spanning er nog even in. De vergunning voor de plaatsing van een 9,5 meter hoge bronzen beeld van Lenin op de kop van de Vaart is onderweg, zegt hij. Maar komt het veelbesproken beeld van de gevreesde Sovjet-leider zelf ook? "Op dit moment kan ik daar niets over zeggen."

Vandaag meldt Dagblad van het Noorden dat Obbes ‘in gesprek’ is met het ministerie van Defensie over een transport van de kolos vanuit Nieuweschans naar Assen. Marketing in de Drentse hoofdstad: een kwestie van hinderlijke mist en rookgordijnen. Ondertussen gaat de officiële start van de tentoonstelling De Sovjet Mythe, de aanleiding voor de plaatsing van het Lenin-beeld, gewoon door. LeninRylov
Lenin aan de oever, 1917 van Arkadij Rylov uit 1934, te zien tijdens De Sovjet Mythe. Foto: Drents Museum

Vanavond opent oud NOS-correspondent Peter d'Hamecourt in het Drents Museum een expositie over het socialistisch realisme tussen 1932 en 1960, een overzicht van de kunst ter meerdere eer en glorie van de Sovjet Unie. Een dag later kan het publiek zien dat de rampzalige ideeën van Vladimir Lenin en zijn opvolger Josef Stalin mooie schilderijen en sculpturen hebben opgeleverd.

De Sovjet Mythe vormt de opmaat van een jaar waarin we nog veel meer met de Russen te maken krijgen. Dat is althans de gedachte achter het Nederland- Rusland-jaar 2013, kortweg NLRF2013, een evenement bedoeld om de vriendschappelijk banden tussen beide landen te vieren. Een concrete aanleiding voor het evenement ontbreekt, Rusland kent een traditie van 'bilaterale jaren' ter bevestiging van de goede relaties. Bij de opening van de Hermitage in Amsterdam, in 2009, gaf toenmalig president Medvedev te kennen dat Nederland aan de beurt Nederland is.

Sindsdien wordt in beide landen een programma ontwikkeld. De Russen presenteren zich vanaf maart in Nederland, de Nederlanders op hun beurt in Rusland – vooral op economisch, wetenschappelijk en cultureel gebied. Wat betreft het laatste: Sjeng Scheijen, medesamensteller van De Sovjet Mythe, zwaait de scepter over de Nederlandse presentatie in Rusland. Eerder was kunsthistoricus Scheijen betrokken bij de Repin-tentoonstelling en het Diaghilev-evenement in Groningen.

Omdat het Noorden allerlei 'kansen' ziet in Rusland hebben Gasunie, GasTerra, Rijksuniversiteit provincie en gemeente Groningen besloten mee te liften met NLRF2013. Daartoe is een baaierd aan activiteiten op papier gezet, vooral in Groningen, maar ook in Drenthe en Friesland. Op langere termijn, zo is de gedachte, kan het economische, culturele en wetenschappelijke voordelen opleveren.

De programmering staat nog niet vast. Op dit moment wordt gedacht over onder meer een historisch congres, sportwedstrijden en een energie-forum in Martiniplaza. Daarnaast staat een reeks activiteiten op stapel die verband houden met het eerder in deze krant aangekondigde Time Shift Festival rond Le Sacre du Printemps. Vrijwel alle belangrijke culturele instellingen in Groningen en daarbuiten zullen bijdragen leveren: van het Noord Nederlands Orkest tot en met Museum De Buitenplaats in Eelde.

De officiële start van het Nederland-Rusland-jaar in Noord-Nederland staat nog niet vast. In het Drents Museum wordt alvast officieus begonnen. Onder toeziend oog van Lenin, in ieder geval vanaf het doek.