Dit zijn de kanshebbers voor de Drentse Anjer Prijs en voor de Groene Anjer Prijs
Fotograaf Harry Cock laat in Leens zijn blik op het alledaagse zien

Herman Roozen stript zich de geschiedenis van Coevorden in

3 Coevorden in stripvorm
Het Stedelijk Museum Coevorden telt slechts twee etages, en op de bovenste loop je voortdurend gevaar je kop te stoten. Maar het meest verrassende is dat het museum er steeds weer in slaagt de lokale geschiedenis op een verrassende manier te belichten.

Deze zomer is de hulp ingeroepen van Herman Roozen, voormalig Striptekenaar des Vaderlands. Op de tentoonstelling Coevorden in stripvorm wordt zijn werk gecombineerd met museale objecten die het verhaal van de oudste stad van Drenthe vertellen. Een gans en een ganzenhoedster fungeren als gids.

Vier thema’s worden behandeld: tradities, fabels en legenden, karakteristieke gebouwen en archeologische opgravingen. Wat betreft het laatste wordt een verse vondst getoond: een zilveren munt die tussen 1367 en 1378 is geslagen en tamelijk recent in Rosmalen, Noord-Brabant is teruggevonden.

2 Coevorden in stripvorm

Ook is een ridderspoor te zien; Coevorden heeft als voormalige vestingstad een flinke krijgsgeschiedenis achter de rug. De grondvondst is aangegrepen om Roozen te laten vertellen dat bijna alle striptekenaars moeite hebben met tekenen van paarden. Ter illustratie laat hij tekenschriftjes uit zijn middelbare schooltijd zien toen hij een ridderstrip probeerde te tekenen.

De hunebedden komen eveneens aan bod; het gaat in het Stedelijk Museum niet alleen om de geschiedenis van de stad. De link bestaat hier uit de in Coevorden overleden, fantasierijke dominee Johan Picardt (1600 – 1670) die in Annales Drenthiae beschreef dat de 'steenhopen' gebouwd zijn door reuzen.

Wat betreft de karakteristieke gebouwen wordt verteld hoe de strocartonfabriek Hollandia uit 1926 de aanzet gaf tot een muziekvereniging die in de Tweede Wereldoorlog bij een bombardement alle instrumenten verloren zag gaan. Het gespaard gebleven vaandel wordt getoond in combinatie met een prent van Roozen waarin muziek een rol speelt en een strip waarin fabrieksmatig een (corona)probleem wordt opgelost.

1 Coevorden in stripvorm

Roozen spit als striptekenaar graag in het verleden; een van zijn eerste centsprenten ging over het IJzerkoekenoproer uit 1770.  In het museum komt de combinatie strips en historie soms geforceerd over, maar origineel is het wel. Daarbij: wie trek heeft in meer geschiedenis kan terecht op een visueel aantrekkelijke eerste verdieping met nog veel meer verleden.

Dat laatste verklaart wellicht het lege bureau op zolder waar de stripmaker wordt geacht te werken. Zijn jasje hangt over de stoel, zijn tekenspullen liggen er, net als het boek dat hij heeft gemaakt ter afsluiting van zijn Stripmanschap des vaderlands. Roozen was tijdens mijn bezoek nergens te bekennen. Vermoedelijk even de benen strekken. Of elders geschiedenis schrijven

De tentoonstelling Coevorden in stripvorm. De historie van Coevorden in twaalf strips is te zien tot in maart 2025.