Oog in oog met een wolf in Westenesch
Herman Roozen stript zich de geschiedenis van Coevorden in

Dit zijn de kanshebbers voor de Drentse Anjer Prijs en voor de Groene Anjer Prijs

Drentse Anjer Prijs Groene Anjer Prijs
De uitreiking laat nog even op zich wachten, tot 29 november door Jetta Klijnsma, maar de nominaties voor de Drentse Anjer Prijs en Groene Anjer Prijs zijn bekend gemaakt. Dat gebeurde via een persbericht dat is verstuurd door het Cultuurfonds Drenthe. Begeleidende foto is van vorig jaar.

Drentse Anjer Prijs

Stichting Koorschool Viva la Musica, De Wolden en Meppel

Dit is een zang- en kooropleiding voor kinderen en jeugd van 4 tot en met 24 jaar. Zij heeft in Drenthe kinder- en jeugdkoren in Zuidwolde en Meppel en daarnaast in Zwolle. De koorschool werd in 1989 in Zuidwolde opgericht door Wilma ten Wolde. Sinds 2007 is de artistieke leiding in handen van Ceciel van der Zee. Er zingen momenteel ruim 80 leerlingen bij Viva. De jury is onder de indruk van de mogelijkheden aan muzikale vorming die het koor jongeren al 35 jaar biedt, de laagdrempeligheid en de verbindende rol. De koorschool draagt volgens de jury in belangrijke mate bij aan het vergroten van het culturele bewustzijn en de waardering ervan door de jongeren.

Kunst aan de Vaart, Assen

Elk jaar organiseert Kunst aan de Vaart (KadV) een kunstevenement waarbij bewoners en bedrijven langs de Vaart hun huizen en tuinen openstellen voor kunstenaars en musici (veelal uit het Noorden). Veel van deze panden zijn van grote historische en monumentale waarde. De jury heeft waardering voor de organisatie die ieder jaar samen met vele vrijwilligers inzet pleegt op het professionaliseren van het evenement. Ook is de jury enthousiast over de samenwerking met Minerva en de samenwerking met het Prins Claus Conservatorium. Hiermee biedt Kunst aan de Vaart aanstormend talent niet alleen een bijzonder podium maar ook een waardevol leerproces.

Stichting Cultureel Bolwerk Veenkoloniën, Valthermond

Culturele activiteiten in de Veenkoloniën worden gestimuleerd, onder andere door de instandhouding van een architectonische concertzaal in de monumentale concertboerderij d’Rentmeester. Hier kan de bezoeker concerten beleven in een huiskamer maar dan één met proportionele afmetingen. In de boerderij vinden concerten tot 200 personen plaats, waarbij je iedere noot hoort én voelt. De kenmerkende akoestiek en warme sfeer in de concertboerderij maakt optredens tot een ware beleving. De jury is positief over het podium dat geboden wordt aan lokale artiesten en allerlei cultuurdisciplines. Volgens de jury leveren de activiteiten een positieve bijdrage aan de culturele bloei van de Veenkoloniën.

Groene Anjer Prijs

Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe

De werkgroep houdt zich niet alleen bezig met onderzoek naar de steenuil, maar zet de kleinste uilensoort van Nederland ook in als ambassadeur voor behoud van het kleinschalige Drentse landschap. De jury vindt het bewonderenswaardig dat de stichting niet alleen veel vrijwilligers aan zich weet te binden, maar ook goede contacten onderhoudt met de bewoners die steenuilen op hun erf hebben. Inmiddels bezoeken de vrijwilligers van de werkgroep jaarlijks zo’n duizend erven. Door educatie en voorlichting profiteert niet alleen de steenuil van het intensieve beschermings- en voorlichtingswerk maar ook een keur aan andere soorten in het agrarische cultuurlandschap.

Vereniging voor natuurbescherming Zuidwolde e.o.

Drenthe kent veel natuurverenigingen met een lange geschiedenis. Een daarvan is de Natuurvereniging Zuidwolde. Al vijftig jaar zet de vereniging zich in voor behoud, bescherming en ontwikkeling van het landschap rond het dorp Zuidwolde. Met maar liefst zestien verschillende werkgroepen houden ze zich bezig met onderzoek, onderhoud en versterking van het landschap, educatie en nog veel meer. Het spreekt de jury erg aan dat ze ook volop inzetten op jeugdeducatie en in en om Zuidwolde een groot bereik en draagvlak hebben onder de inwoners. Van het onlangs gemaakte boek over de natuurwaarden op de begraafplaats van Zuidwolde, ter ere van het vijftigjarig bestaan, werden bijna 5000 exemplaren huis-aan-huis verspreid in het dorp en de omliggende buurtschappen.

Stichting Natuurbelang De Onlanden

De stichting zet zich sinds 2000 in voor het ‘nieuwe’ natuurgebied dat is ontstaan in de Kop van Drenthe, onder de rook van Groningen. In het gebied, dat ook als waterbergingsgebied is aangemerkt, komt ze vooral op voor het behoud en de ontwikkeling van de unieke natuurwaarden die zijn ontstaan. Jaarlijks levert ze onder meer een uitgebreid en professioneel broedvogelrapport op, maar brengt ze ook actief en constructief het belang van de bijzondere flora en fauna voor het voetlicht bij allerlei ruimtelijke plannen in en rondom het gebied. De stichting, met een relatief kleine harde kern, heeft veel donateurs – ook wel Onlanders genoemd – aan zich weten te binden. Ze is daardoor een belangrijke sparringpartner voor de terrein beherende organisaties en overheden en omvangrijk in haar werkzaamheden en invloed.