Destructie als discours-podcast. Luisteren hoe je een kunstwerk kunt beschadigen
Dirk Jan geniet opnieuw van Jonge Sla

Oproep: kandidaten gezocht voor de Drentse en Groene Anjer Prijs 2024

DrentseAnjerprijs2023

Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter, Prins der Nederlanden, Prins van Lippe-Biesterfeld, geboren als Bernhard Friedrich Eberhard Leopold Julius Kurt Carl Gottfried Peter Graf von Biesterfeld mag dan uit beeld zijn verdwenen, het fonds waar zijn naam jarenlang aan verbonden is geweest, gaat gewoon door, onder aangepaste bewoordingen. En ook de prijzen die naar zijn anjer verwijzen, bestaan nog, in ieder geval in Drenthe.

Dit alles ter aankondiging van de volgende oproep:

‘Wordt jouw stichting of vereniging de winnaar van de Drentse of Groene Anjer Prijs 2024? Deze prijzen worden op 29 november a.s. uitgereikt door het Cultuurfonds Drenthe. Beide prijzen zijn een bedrag van € 5.000. Het Cultuurfonds Drenthe vraagt om kandidaten aan te melden voor deze prijzen voor 2 juni 2024.

Drentse Anjer Prijs

De Drentse Anjer Prijs is bedoeld voor een stichting of vereniging die op een bijzondere manier de kunst en cultuur in Drenthe laat zien. Dit kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld beeldende kunst, geschiedenis & letteren, monumentenzorg & erfgoed, muziek, beurzen of theater, dans & film. De Drentse Anjer Prijs is een bedrag van € 5.000. De twee andere genomineerden ontvangen allebei  € 1.000.

 De stichting of vereniging moet ook aan het volgende voldoen:

  1. Er is in het afgelopen jaar of de afgelopen jaren een bijzondere prestatie geleverd. Er wordt dan gekeken naar de kwaliteit en of er veel (verschillende) mensen zijn bereikt
  2. De stichting of vereniging wil zich graag verder ontwikkelen binnen de kunst en cultuur in Drenthe.
  3. De stichting of vereniging moet duidelijk verbonden zijn met Drenthe of iets hebben gepresteerd in Drenthe

Groene Anjer Prijs

De Groene Anjer Prijs is bedoeld voor een stichting of vereniging die op een bijzondere manier het behoud en de ontwikkeling van de natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe laat zien. Het kan ook gaan om educatie, milieu, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en monumentaal erfgoed. De winnaar van de Groene Anjer Prijs krijgt een bedrag van € 5.000 en de twee andere genomineerden ontvangen allebei € 1.000.’

Klik op bovenstaande links voor meer.