Eerste productie van Drents gelegenheidsgezelschap Het Nieuwe Goed heet Breekpunt
Vooruit- en achteromkijken bij halve eeuw Centrum Beeldende Kunst Emmen

De nieuwe  Bart FM Droog, gratis voor minimaal 64 lezers

Hoeveel lezers ernaar hebben uitgekeken, is moeilijk vast te stellen, de auteur zelf schat hun aantal op drieënzestig, maar los daarvan: er is nieuwe dichtbundel van Bart FM Droog. Geite gods heet het ding.

Hieronder een foto van het titelgedicht, ook om in de stemming te komen:

Geite gods (2023) Bart FM Droog

Bovenstaande foto is voor deze gelegenheid zonder schriftelijke toestemming gemaakt en hier geplaatst. Met reden want Geite gods is louter als digitaal boek, gratis te downloaden voor de misschien wel drieënzestig lezers, zonder dat daarvoor geboomte hoeft te sterven.’

In het voorwoord geeft Droog alsvolgt antwoord op de vraag waarom:

‘De alom betreurde Menno Wigman gaf daar al in 2001 een antwoord op, met het gedicht 'Misverstand', dat eindigt met deze regels:

Mijn leven is door poëzie verpest en ook
al wist ik vroeger beter, ik verbeeld me niets
wanneer ik met dit hoopje drukwerk vierenzestig
lezers kwel of, erger nog, twee bomen vel.'

Klik verder hier.