Op komst: Het Pauperparadijs
De Hunebed Highway brengt je verder van het padje

Wat te doen met Sint Willehadus

Sint Willehadus1
Bij het opruimen dook een paneel met een houtsnijwerk op. Volgens de letters onderop het werk betrof het St. Willehadus. Ik wist van horen vertellen hoe het ongeveer in ons bezit was gekomen. Maar wat moeten we ermee? En wie was Willehadus ook maar weer?

Volgens zijn Wikipedia-pagina hebben we te maken met een Britse benedictijner monnik of priester die in de achtste eeuw de oversteek naar deze contreien maakte om de Friezen en de Saksen het geloof bij te brengen.

Het archief van Dagblad van het Noorden meldt dat Dirk Otten een boek over Willehadus heeft geschreven waarin hij wordt neergezet als de Drentse Bonefatius. Citaten uit een artikel opgetekend door Bernd Otter:

“Het lukt hem aanvankelijk wel om grote groepen Drenten te dopen en in te wijden in de het christelijke geloof. Maar dat veranderde op slag toen leerlingen van Willehad begonnen met het vernietigen van heidense heiligdommen. Dat pikten de Drenten niet.

Tal van navolgers van Willehad werd een kop kleiner gemaakt en het heeft een haar gescheeld of Drenthe had zijn eigen moord op een missionaris gehad. De slag van een zwaard schampte af op de riem van een reliekhouder, die Willehad om zijn nek had. De aanslag was voor de priester het sein om door te reizen naar Noord-Duitsland.

Zijn komst naar Drenthe werd dus een flinke mislukking. Voor de Drent van toen was het christendom helemaal afgedaan toen Karel de Grote probeerde het hele Saksenland te onderwerpen en het christendom op te dringen.”

Zijn trek naar wat nu Noord-Duitsland was wel een succes. Hij schopte het tot bisschop van Bremen en werd later heilig verklaard.

Volgens de eerder genoemde Wikipedia-pagina zijn er vijf kerken naar Willehadus genoemd. Een daarvan staat sinds 1924 in Emmer-Compascuum. Daarvoor was er ook al een Willehadus-kerk in Emmer-Compascuum, een uit 1889 die wegens 'de toestroom van parochianen' al na 35 jaar werd vervangen door het huidige gebouw.

Het zou zomaar kunnen dat ‘ons’ houtsnijwerk uit die eerste kerk afkomstig is, want roven uit een bestaande kerk, dat doen wij hier niet. Voor zover mij verteld is.