De toekomst van de Drentse taal is oraal, net as vrogger, voorspelt Jan Veenstra
Zes arthousefilms op tweedaags Filmfestival Veenhuizen

Verwacht van de Boer Burger Beweging in Drenthe geen cultuuromslag

Peiling PS Drenthe 2023
Als de prognoses uitkomen, wordt de Boer Burger Beweging na woensdag de grootste politieke partij in de provinciale staten van Drenthe. Volgens een peiling van Dagblad van het Noorden verzamelt BBB 29 procent van de stemmen. Volgens een peiling van RTV Drenthe geeft dat recht op negen zetels.

Wat dit kan betekenen voor het provinciaal cultuurbeleid is te lezen in het verkiezingsprogramma waarin opvallend vaak de woorden gezond en authentiek opduiken, maar niets staat wat bij andere partijen ontbreekt. Ik citeer:

“De provincie heeft een rijke cultuurhistorie met vele tastbare overblijfselen uit de geschiedenis, zoals hunebedden, grafheuvels, kerken en ruïnes. Er zijn vele musea met oude kunststukken en moderne kunst. Oude veengebieden, statige bossen en natuurgebieden met cultureel erfgoed.

BBB Drenthe wil een partner zijn voor kunst en cultuur. Kunst en cultuur zijn een onderdeel van het educatieve systeem van de provincie. Zowel cultuureducatie als cultuurparticipatie zijn onderdelen die de BBB Drenthe van harte ondersteunt.”

In het programma worden de volgende standpunten ingenomen:

  1. Een gezonde diversiteit aan theater, jeugdprogramma’s en voorstellingen zijn een belangrijke pijler voor BBB Drenthe. Poppodia zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de jeugd. Muziekscholen behoren voor eenieder toegankelijk te zijn.
  2. Kunst en cultuur toegankelijk maken voor iedereen.
  3. Als BBB Drenthe zijn we voor het behoud van schaapskooien.
  4. Drenthe heeft een aantal belangrijke musea. Het is van groot belang dat de musea onderdeel zijn van de educatieve doeleinden van het onderwijs.
  5. Bibliotheken in (kleine)dorpen moeten behouden blijven. Bibliotheken moeten doorontwikkelen in aanbod en (meer) digitaal aanbieden zodat kleine dorpen gebruik kunnen blijven maken van de diensten.
  6. Educatieve programma’s die de kunst en cultuur vertegenwoordigen zijn van groot belang om de authentieke cultuur van Drenthe te behouden.
  7. De Drentse taal is een onderdeel van de authentieke cultuur van Drenthe.