Boekenweekgedicht in het Drents van Egbert Hovenkamp II: 'Aans bin'k met je'
De toekomst van de Drentse taal is oraal, net as vrogger, voorspelt Jan Veenstra

Is de regionale identiteit in Drenthe de afgelopen vier jaar sterker geworden?

Uitgaven aan cultuur en maatschappij per provincie
RTV Drenthe plaatste woensdag een intrigerend bericht op zijn website onder de kop ‘Drenthe steekt veel geld in bevorderen regionale identiteit’.

Basis onder het artikel, vermoedelijk tot stand gekomen onder aanvoering van de NOS, is een staatje met provinciale uitgaven aan ‘cultuur en maatschappij’ per hoofd van de bevolking. Friesland scoort in het lijstje het best met 72 euro per inwoner. Drenthe doet het net iets minder met 65 euro.

Dat bedrag is volgens cultuurgedeputeerde Nelleke Vedelaar zo hoog omdat ‘Rijksfondsen veelal naar grote culturele instellingen gaan’. Ze suggereert dat haar provincie zoveel geld móet uitgeven omdat het Rijk het niet doet. Zoals wellicht bekend rolt een belangrijk deel van het cultuurgeld, dat voor podiumkunstgezelschappen, kringetjes in de Randstad. 

De uitgaven ter versterking van de regionale identiteit zijn dus uit noodzaak geboren, concludeert RTV Drenthe nogal stevig. De omroep gaat zelfs een stap verder door te stellen dat die ‘gedwongen investering’ zich uitbetaalt in een sterkere verbondenheid binnen de provincie.

Als bewijs wordt onderzoeker Femke de Haan van Trendbureau Drenthe geciteerd: “Vier op de vijf Drenten zegt trots te zijn op de provincie en beschouwt het als thuis. Er heerst een sterke regionale identiteit in Drenthe.”

Wat met ‘sterke regionale identiteit’ wordt bedoeld, wordt in het bericht niet helder. Afgaand op wat De Haan vertelt, heeft het te maken met ‘de natuur, de rust, de ruimte en het bos’ en ‘de saamhorigheid en verbondenheid tussen de inwoners’.

Wat natuur, rust, ruimte en bos is, weet iedere Nederlander. Ik durf te stellen dat inwoners van Gelderland en dan met name de Veluwe dat minstens zo goed weten als inwoners van Drenthe. Het zijn zaken die iets zeggen over het landschap. Maar wat het over identiteit zegt? Ik zou het graag vernemen.

Dan de saamhorigheid en verbondenheid tussen de inwoners. Hoe meet je zoiets? Hoe bevorder je zoiets? Door het Drents Museum in staat te stellen tentoonstellingen te organiseren met archeologische vondsten uit Italië en kunst uit Mexico? Hoe kwantificeer je naoberschap, een wereldwijd verschijnsel waar ze zich in Overijssel en vooral Twente op voor laten staan?

Wellicht goed om te weten dat natuur, rust, ruimte en bos niet in de cultuurportefeuille van gedeputeerde Vedelaar (PvdA) zitten, maar in de portefeuille van haar collega Henk Jumelet (CDA). Wellicht ook goed om te weten dat naoberschap het werk is of zou moeten zijn van haar collega Hans Kuipers (GroenLinks).

Dat de provincie Drenthe provinciaal geld in cultuur stopt, is heel goed. Volgens Cees Bijl, voorganger van Vedelaar en verantwoordelijk voor het beleid dat zij uitvoert, was dat geld niet speciaal bedoeld voor bevorderen van de regionale identiteit, maar voor 'Jeugd, Jannes en Spreiding'.

Wie wil weten waar de provincie Drenthe het cultuurgeld in stopt, verwijs ik graag naar bladzijde 62 en verder in de cultuurnota Cultuur om te delen. Daar is te lezen dat jaarlijks 2,5 miljoen euro naar cultuurparticipatie gaat, 6,6 miljoen naar musea, 1,7 miljoen naar kunsten, 3,5 miljoen naar erfgoed en 3,5 miljoen naar bibliotheken. Naar streektaal gaat een half miljoen euro per jaar.

Deze zaken leveren onmiskenbaar een bijdrage aan leven en welzijn van inwoners in Drenthe. Maar in hoeverre het de regionale identiteit bevordert en zelfs sterker maakt dan die in, zeg, Noord-Holland blijft de vraag.