Waar is de Kinderboekenweek voor bedoeld?
Festival Puppet in Meppel: 250 voorstellingen, 45 makers, 23 locaties

Bij de onthulling van Vasalis-kunstwerk Daphne in Roden

Onthulling Kunstwerk Vasalis
In Roden is zondag een kunstwerk onthuld ter nagedachtenis aan M. Vasalis. Dat ging gepaard met een voordracht door Nicolette Leenstra, een ceremonie door burgemeester Klaas Smid, een performance door leden van de jeugdtheaterschool, een kort interview met de maker van het beeld, Nicolaas Dings en een praatje door mij zelve. Dit alles in een omgekeerde volgorde van opkomst. 

Vasalis, of beter Margaretha Droogleever Fortuyn Leenmans, woonde van 1964 tot haar sterfjaar 1998 in Roden. Dat wordt vrijwel jaarlijks herdacht, steeds op een andere manier. Zo is eerder al een Vasalis-kunstwerk van Erick de Lyon gerealiseerd bij havezathe Mensinge, worden speciale Vasalis-bijeenkomsten gehouden en verschijnen uitgaven waarmee de dichter wordt herdacht . 

De plaatsing van het beeld op het Heereborghplein maakt deel uit van de centrumvernieuwing van Roden. Kunstenaar Dings heeft zich laten inspireren door het gedicht Daphne uit de tweede bundel van Vasalis, De vogel Phoenix. Daphne verwijst naar een nimf die aan haar belager Apollo ontkomt door zich laten te veranderen in een laurierboom. 

Op de sokkel prijken de regels ‘Alleen mijn voeten op de oude grond/ verbinden mij met het bestaande’. Het beeld zelf bestaat uit vier delen, die verwijzen naar de vier dichtbundels van Vasalis, en zijn voorzien van wielewalen. De kroon van het werk bestaat uit een Daphne-figuur die de transformatie van mens naar boom doormaakt. 

De eerstvolgende herdenking vindt plaats op of rond haar geboortedag, 13 februari, als een Vasalis-tekst van Marga Kool wordt gepresenteerd. In een later stadium volgt nog een wandel- en fietsroute in en rond Roden langs plekken die met leven en werk van de dichter te maken hebben. Mijn tekst, De hond in het bad, door journalist Bram Hulzebos getypeerd als een lichtvoetig betoog, is hier na te lezen