Naar Museum Jan voor Saskia Boelsums
Rembrandt was wel eerder te zien in Assen

‘In Hoogeveen heerst anarchie’

Hier in Drenthe is vooral angst
De redactie van het NRC-katern Opinie & debat is een zomerserie gestart waarbij een kop wordt bedacht en lezers het bijbehorende stuk mogen schrijven. Afgelopen zaterdag luidde de uitnodigende kop ‘De Randstad begrijpt het platteland niet’.

Dezelfde dag plaatste de redactie In het nieuws naar aanleiding van het stikstofoproer een stuk onder de kop ‘Revanche van de plekken die er niet meer toe doen’ – het artikel haalde dinsdag ook mijn kranten, Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant. In het stuk, misschien noemen ze het in Amsterdam een analyse, schetst redacteur Mark Lievisse Adriaanse een kloof tussen regio’s die economisch floreren en regio’s die achtergesteld zijn of zich achtergesteld voelen.

Het is verleidelijk om te denken dat deze kloof dezelfde is als de kloof tussen Randstad en platteland. De werkelijkheid is ingewikkelder. De kern van de boerenprotesten bevindt zich in Gelderland, vooral op de Veluwe - regio's die in het stuk van Adriaanse niet of nauwelijks worden genoemd.

Wie in Sleen woont, woont beter dan in Rotterdam-zuid, ook als hij of zij minder inkomen heeft. Het is waar dat wie toneelvoorstellingen wil zien, beter in Amsterdam dan in Emmen kan wonen. Wie van piratenfeesten houdt, is daarentegen beter af in Drenthe dan in Flevoland.

Eindhoven is een van de steden die economisch goed presteert, mede dankzij het bedrijf ASML, dat in Veldhoven is gevestigd. Eindhoven is een stad in de plattelandsprovincie Noord-Brabant. Veldhoven is ook een stad, maar dan een in de vorm van een buitenwijk. De stad Groningen behoort ook tot de kansrijke economische plekken in Nederland. Tegelijkertijd is Groningen een van de steden waar het gemiddeld inkomen het laagst is.

Het revanche-stuk leverde NRC dinsdag een ingezonden brief op, geschreven door iemand uit Hoogeveen. Meest intrigerende zin uit de brief: ‘Hier heerst anarchie, al vóór de boerenterreur, en daar moet dringend wat aan gedaan worden.’

Dat kan gelezen worden als een oproep aan premier Rutte om de burgemeester te ontslaan en het leger naar Hoogeveen te sturen. Het is ook voor Karel Loohuis te hopen dat Rutte dit niet begrijpt.