100 jaar Ulysses ook herdacht in Groningen
Over het schrijven van boeksignalementen

Mindere dichters zijn allercharmantst

– “Die goede Basil. Ik heb hem de gehele week nog niet gezien. Het is niets lief van me, want hij heeft me mijn portret gezonden in een prachtige lijst, door hemzelf ontworpen, en hoewel ik wel een beetje jaloers ben van dat portret, dat een hele maand jonger is dan ik, moet ik bekennen, dat het mij toch aangenaam aandoet ... Misschien is het toch maar beter, dat jij hem schrijft. Ik zie hem liever niet alleen. Hij zegt dingen, die mij hinderen. Hij geeft me altijd goede raad.”

Lord Henry glimlachte. “De mensen houden ervan juist dat weg te geven, wat ze zelf het meest nodig hebben. Ik noem dat overmaat van edelmoedigheid.”

– “O, Basil is een goede vent, maar voor mij heeft hij iets van een Filistijn. Sinds ik jou ken, Harry, heb ik dat uitgevonden.”

“Mijn beste jongen, Basil legt al het moois, dat hij heeft, in zijn werk. Bijgevolg blijft er niets over voor het leven dan zijn vooroordelen, zijn principes en zijn verstand. De enige artiesten, die ik gekend heb met persoonlijke charmes, waren slechte artiesten. Goede artiesten bestaan alleen in hetgeen zij voortbrengen, en zijn dus bijgevolg alleronbeduidenst als mens. Een groot dichter, een werkelijk groot dichter is het meest prozaïsche van alle schepsels. Maar mindere dichters zijn allercharmantst. Hoe slechter hun rijm is, hoe schilderachtiger, zij er zelf uitzien. Alleen het feit een boek uitgegeven te hebben met sonnetten van de tweede soort, maakt een man onweerstaanbaar. Hij leeft de poëzie, die hij niet uiten kan; anderen uiten de poëzie, die zij niet tot werkelijkheid durven maken.”

Oscar Wilde, Het portret van Dorian Gray – hoofdstuk 4