De naam is Zbygniew Prlwytzkofsky
Friese Nieuwjaarsfilmpjes gerecenseerd

Drentse centra voor cultuureducatie reorganiseren

Wytze de Vries en Marieke Vegt Foto K&C

De afgelopen weken las ik drie los van elkaar verstuurde (pers)berichten die, blijkens de gedeeltelijke overlap, met elkaar te maken hebben. Alle drie duiden op een reorganisatie bij instellingen die zich in Drenthe bezighouden met cultuureducatie.

Bericht 1, gedateerd 23 december 2021, afkomstig uit de Hoogeveensche Courant:

"Scala, Centrum voor de Kunsten, gaat zich opsplitsen in twee organisaties. De reden hiervoor is de veranderende subsidierelatie. De vijf gemeenten, waarvoor Scala actief is, willen het subsidiegeld verder gaan inzetten voor het binnenschoolse aanbod en de verbinding tussen cultuur en het sociale domein.

Het subsidiedeel van Scala gaat verder onder de naam CultuurKLIK en gaat vallen onder Stichting Cultuurzaam. Dit is een samenwerking met Stichting Kunst & Cultuur (K&C) en ICO, partner in Kunst & Cultuur. Het vrijetijdsonderwijs blijft actief onder de naam Scala en gaat onafhankelijk van de subsidie verder met het geven van lessen, cursussen en workshops over kunst en cultuur aan kinderen, jongeren en volwassenen.

De leiding van Scala, Centrum voor de Kunsten, komt in handen van zakelijk leider Constance Leppen."

Nicole Stiekema en Rineke Marwitz Foto Bibliotheke Emmen (1)

Bericht 2, gedateerd 6 januari 2022, verstuurd als persbericht

'Bibliotheek Emmen en De Kunstbeweging gaan samen verder in een nieuwe organisatie. De fusie van beide stichtingen is deze week definitief gemaakt. Na zorgvuldig onderzoek besloten beide organisaties in 2020 te gaan fuseren. Per januari 2022 zijn de krachten gebundeld in één stichting.

De afgelopen jaren werkten de Bibliotheek Emmen en De Kunstbeweging steeds meer samen. Dat beide organisaties elkaar goed aanvullen werd daardoor steeds meer duidelijk. De nieuwe organisatie wil een belangrijke functie vervullen voor alle inwoners van de gemeente Emmen door samen nog relevanter te zijn.

Nicole Stiekema neemt de rol als directeur-bestuurder van de nieuwe organisatie op zich. Rineke Marwitz is aangesteld als plaatsvervangend directeur en teammanager Samenleving.'

Bericht 3, gedateerd 10 januari, verspreid als persbericht:

ICO, Stichting Kunst & Cultuur en CultuurKLIK (voorheen onderdeel van Scala Centrum voor de Kunsten) bundelen door middel van een bestuurlijke fusie hun krachten om het cultuuronderwijs in Drenthe verder te verbeteren. Ook gaan de organisaties zich gezamenlijk inzetten voor talentontwikkeling in de provincie en de koppeling van cultuur aan het sociaal domein.

De samenwerking is per 1 januari 2022 ingegaan onder de naam Cultuurzaam. De drie partijen verstevigen hiermee hun positie als betrouwbare partner in de cultuursector van Drenthe, Groningen en de kop van Overijssel.

Wytze de Vries en Marieke Vegt zijn de nieuwe bestuurders van stichting Cultuurzaam: “Door deze bestuurfusie kunnen we samen meer impact maken en meer mensen raken met kunst en cultuur. Onder de vlag van Cultuurzaam kunnen we het onderwijs beter begeleiden om te werken aan kwaliteit met het doel een vaste plek voor cultuuronderwijs in het curriculum van de scholen.”

Wytze de Vries en Marieke Vegt zijn de nieuwe bestuurders van stichting Cultuurzaam.'

Na lezing is het, voor volwassenen, nog steeds onmogelijk om in Drenthe, zeg, een cursus gedichten schrijven te volgen.