Over Emmen en het Atlas voor Gemeenten-onderzoek
Via de metro naar het Groninger Museum

Problemen waar Emmen het over moet hebben

Calimero
Kees Groenevelt mailde een reactie op de berichtgeving over het Atlas voor Gemeenten-onderzoek in Dagblad van het Noorden. Groenevelt, onder meer oud-voorzitter van Filmhuis Emmen, is al jaren kritisch cultuurspotter in Emmen. Voor de liefhebber hieronder de kern van zijn betoog:

"Wat mij verbaast en ergert is dat er alleen fanboys aan het woord komen. Geen enkele kritische opmerking. Alleen mensen die volkomen onkritisch lof zingen over hoe fijn het wonen in Emmen is. Er wordt net gedaan of dat onderzoek niks voorstelt. Zelfs de burgemeester probeert het onderzoek te bagatelliseren.

Daarom alsnog:

Voor het tiende jaar op rij is Emmen de minst aantrekkelijke gemeente om te wonen volgens de Atlas voor Gemeenten. Maar is dat echt zo? Ja, dat is echt zo. Een niet zo prominente Emmenaar over zijn gemeente. Het gaat om een regelmatig terugkerend onafhankelijk onderzoek. Er wordt op objectieve wijze naar een groot aantal criteria gekeken en die worden gewogen.

Er zijn diverse punten waar je als gemeente niks aan kan doen. Ja, Emmen ligt in een buitenregio, dus ver weg. Ja, Emmen is niet goed bereikbaar (denk aan het enkelspoor naar Zwolle en geen treinverbinding naar Groningen of komt er ooit nog een verdubbeling?). Ja, Emmen heeft geen historisch centrum (logisch, Emmen is een na 1945 uitgebreid dorp, toen het als centrumgemeente werd aangewezen).

Maar dan:

Emmen is slecht bedeeld met beperkte school en opleidingsmogelijkheden. Emmen loopt ver achter met cultureel aanbod en het amusement en culinaire aanbod is ook zeer beperkt. Emmen heeft een (te) grote groep met een laag opleidingsniveau en/of een te kleine groep met een middelbaar of hoog opleidingsniveau. Hoger opgeleiden zijn de motor voor economische vooruitgang en het draagvlak voor de kwaliteit van het culturele leven.

De groep hoger opgeleiden die in Emmen werken wonen daar niet. Ook de hogere ambtenaren in Emmen wonen liever in Groningen. Velen zijn ook voorbijgangers, ze werken hier een paar jaar en zijn dan weer verdwenen. Zo ook straks deze burgemeester. Kinderen die van de middelbare school komen en een beetje ambitie hebben, vertrekken zo snel mogelijk naar Groningen, Zwolle of Utrecht en Amsterdam en komen nooit meer terug.

Emmen is een centrumgemeente in de regio, maar maakt die rol niet waar. Dit zijn de problemen waar we het over moeten hebben. Emmen bevindt zich in een zorgelijke situatie, die de laatste dertig jaar verergerd is door het beleid van de centrale overheid. Minder geld, waardoor minder zorg, sociale voorzieningen, scholen, etc.

Deze gegevens kan je niet ontkennen en wegwuiven, of zeggen dat ze niet gelden. Natuurlijk zijn er mensen die hier goed en prettig leven, maar daar gaat het hier niet om. Het gaat er om of Emmen aantrekkelijk is vergeleken met andere steden. Nee dus.

Objectief komt Emmen er slecht af en ik maak mij extra zorgen om die egocentrische, afkeurende en ontkennende reacties. Waar het om gaat is dat je je niet persoonlijk aangevallen moet voelen met zo’n uitslag. Emmenaren moeten zich met zelfbewustzijn afvragen hoe we dit kunnen verbeteren.

Helaas is daar de afgelopen dertig (?) jaar bijzonder weinig van gemaakt door de lokale politiek. Waar is de ambitie en de inzet? Als tegenvoorbeeld kunnen we Heerlen noemen, voorheen een concurrent om de laatste plaats. Door fors in te zetten op ontwikkeling heeft Heerlen een flinke sprong gemaakt op de lijst van de Atlas.

Ik vond het zwakke stukjes in de krant. Eerst al de verkeerde insteek. Het gaat niet om wat een Emmenaar over zijn woonsituatie vind, het gaat er om dat in vergelijking met andere gemeenten Emmen er slecht af komt. De vraagstelling leidt tot ontkenning en we zien reacties met zelfbeklag en een Calimerocomplex, zelfs bij de burgemeester, zonder enige kritische noot. Hebben we ooit een burgemeester horen klagen over zijn woonsituatie? Ik ben van mening dat de krant juist ook de andere kant zou moeten belichten. En wat mij betreft: Wat doen we eraan?"