Previous month:
oktober 2021
Next month:
december 2021

Rik Andreae, Aafke Romeijn en Tonnus Oosterhoff

7B Aafke RomeijnAnnette Timmer en ik – Joep van Ruiten – ontvangen komende vrijdag zoals vanouds drie schrijvende gasten in De Literaire Hemel te Amen. Dit keer betreft het Rik Andreae, Aafke Romeijn en Tonnus Oosterhoff.

Laatstgenoemde komt vertellen over zijn hertaling van Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart uit 1782, naar verluidt de eerste Nederlandse brievenroman. Oosterhoff kortte zinnen in en ontnestelde ze, moderniseerde begrippen, gooide waar nodig constructies om en schrapte in onbruik geraakte Franse woorden. Vraag vooraf: waar is dat allemaal goed voor?

Andreae (1950) wordt geïnterviewd over zijn nieuwe dichtbundel Landschap met blauwe schutting. Maar mogelijk wil hij ook iets kwijt over wat hij van Remco Ekkers heeft geleerd, waar hij Gronings leerde schrijven en wat hij tijdens zijn jaren in Zuidoost-Drenthe heeft opgestoken. Andreae komt de eer toe dat hij als eerste een gedicht over Klijndijk heeft geschreven: Het ding van Klijndijk.

Schrijver en muzikant Aafke Romeijn (1986) debuteerde in 2018 met de roman Concept M. Haar nieuwe boek 7B speelt in 2040, in een woon- en werktoren die door de Europese Unie in Oost-Groningen is gebouwd voor 'outsourcing community's in dun bevolkte gebieden'. Het gebouw is zo kolossaal dat niemand naar buiten hoeft, wat wel zo makkelijk is, want soms kondigt de overheid een kleurcode af waarna mensen niet buiten mogen.

De muziek wordt verzorgd door Greet Kloeg (fagot) en Sjoerd Visser (fluit). Aanvang: 20.15 uur. Toegang: € 18,50, inclusief twee consumpties. Reservering@literairehemel.nl. Voor entree is naast een ticket een coronatoegangsbewijs nodig.


Hit the north: poptalent warmt op voor ESNS

Hit The North
Vooruitlopend op festival Eurosonic Noorderslag (ESNS) in Groningen vindt zaterdag 13 november in Hoogeveen een avond plaats waar 'de muzikale headliners van de toekomst van zich laten horen'. Timo de Jong, Tamar, Blondeau, Cynn, Danytha, Faske, Hiigo, Jadi D, Jonathan Rhodes en Them dirty dimes doen dan onder de noemer Hit The North in Het Podium.

Voor Hit the North wordt een aantal geselecteerde acts uit Drenthe, Friesland en Groningen gedurende een jaar met hulp van coaches en muziekprofessional voorbereid op een optreden tijdens ESNS. Uiteindelijk doel is een professionele carrière in de muziek. Aanvang van de showcase is 19.45 uur. Entree 4 euro.

Terzijde: wat aan het persbericht van Het Podium over Hit the north opvalt, is dat vier acts als typografisch gebbetje worden opgevoerd waarbij de capslock een grote rol heeft gespeeld: CYNN, DANYTHA, HIIGO en de ergste van allemaal T A M A R. In bijgevoegde videoclip 'covert' persoonlijke favoriet Cynn (Cynthia Weiss) het lied Kloteweer van Skik.


Week van de Nedersaksische schrieverij

Dikke Week van de Nedersaksische Schrieverij
Morgen, 5 november, start de eerste Week van de Nedersaksische schrieverij, een initiatief van het Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC), Huus van de Taol, IJsselacademie, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Twentehoes en Stellingwarver Schrieversronte.

De week start vrijdag met een symposium in Doetinchem over het belang en de toekomst van het Nedersaksisch. In Linde, dat is voor wie het niet weet in Drenthe, wordt zondag een editie van het Drents letterkundig tiedschrift Roet gepresenteerd met aandacht voor Overijsselse schrieverij.

Ook op het programma staan een Nedersaksisch café, taalcursussen, boekpresentaties, een streektaaldictee, aandacht voor streektaal in het onderwijs en een festival voor het Gronings. Voorts wordt via de sociale media van de betrokken organisaties dagelijks een schrijver of dichter gepresenteerd met met poëzie of proza in het Gronings, Drents, Overijssels, Achterhoeks, Twents en Stellingwervers.

De Week van de Nedersaksische schrieverij duurt tot en met 14 november, dat is langer dan een gewone week, vandaar dat de organisatoren spreken van een 'dikke week'.  Zie verder deze link. Voor de meer sceptische liefhebber is wellicht ook deze link en vervolgens deze link interessant.


Gaat dat zien: IJswee van Okki Poortvliet

IJswee Okki Poortvliet
Ter gelegenheid van het Noordelijk Film Festival schrijf ik voor de cultuurbijlage van Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant over de documentaire IJswee van Okki Poortvliet. IJswee is volgende week in Leeuwarden te zien, maar draait nu reeds in het CBK Rensenpark in Emmen.

Poortvliet (Emmen, 1999) legde voor haar eindexamen aan Academie Minerva vast hoe leden van de ijsvereniging van Odoorn de winter van 2020/2021 beleven. Tijdens het NFF dingt ze naar twee prijzen in de Noorderkroon-competitie: die van beste lange documentaire en van grootste jonge talent.

Er is heel veel goed aan IJswee. Zoals om te beginnen de vorm. Poortvliet maakte in feite twee films: een documentaire over de ijsvereniging met daarin animaties, beelden uit het familie-archief en ook nog eens de korte kunstfilm De ijsteller. Deze vertelt over een man die het verlangen naar (schaats)ijs op een extreme manier ervaart.

De beelden van de kunstfilm zijn in de IJswee-documentaire verwerkt, maar in het Rensenpark is De ijsteller ook zelfstandig te zien, als onderdeel van een installatie met tekeningen, een wervingsposter voor crowfunding, prints, onderzoeksmateriaal, medailles, een glijplank en zelfs een loket voor koek-en-zopie.

De kern van de docu bestaat uit interviewfragmenten met leden van de vereniging in hun alledaagse omgeving, afgewisseld met beelden van gebeurtenissen rond Schoonmeer, de ijsbaan in het bos bij Odoorn. Aanvankelijk lijkt het treurigheid en weemoed troef en worden vooral herinneringen opgehaald, maar in februari 2021 valt alsnog de vorst in en herleeft de vereniging.

Gaat dat zien, in Leeuwarden of in Emmen waar IJswee nog tot en met 14/11 kan worden bezocht.


Over de toekomst van lokale journalistiek

Lokaal nieuws
5, 6 en 7 november wordt in het Forum in Groningen Let's Gro gehouden. Op papier is dat een festival over de toekomst van en in Groningen, maar er zitten ook onderdelen bij die breder aandacht verdienen, zoals over lokale journalistiek. Uit een persbericht dat is verstuurd door Nieuwslokaal:

"Lokale journalistiek is cruciaal voor een goed functionerende democratie: om verhalen te vertellen, verbinden, agenderen, vermaken, onderzoeken en controleren. Het geeft kennis en cultuur een podium, laat zien wat overheden, organisaties en bedrijven in de regio doen en zwengelt het publieke debat aan.

Veelbelovend is het model van een coöperatie of stichting zonder winstoogmerk. Daarin kunnen burgers, journalisten, ondernemers, studenten, buurtkranten, wijkwebsites en maatschappelijke instellingen samen de makers én afnemers vormen van een online platform voor divers, pluriform en toegankelijk nieuws."

Dit ter aankondiging van een bijeenkomst op 5 november waar Nieuwslokaal in samenwerking met de Noorderpers Sociëteit een rondetafelgesprek organiseert. Siem Jansen (directeur Nationaal Programma Groningen), Douwe Wijbrands (chef redactie nieuws- en weekbladen bij NDC mediagroep) en Jorien Bakker (communicatiemanager en bestuurslid Noorderpers) bespreken onder leiding van Liesbeth van de Wetering ideeën voor een duurzaam, rendabel model voor kwalitatieve, lokale journalistiek.

Datum: Vrijdag 5 november, 13.00-14.15 uur. Plaats: Forum Groningen, Nieuwe Markt 1, Groningen.


Burgemeester Emmen maakt werk van straatpoëzie

Eric van Oosterhout
Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen, kreeg onlangs van Kila van der Starre een rondleiding langs straatpoëzie in Utrecht. Het inspireerde hem tot het schrijven van een column, vorige week in de Emmer Courant. Daarin oppert hij dat er ook in Emmen een muurgedicht zou moeten komen: 'Wie weet er nog een gevel?'*

Zondag, na afloop van de naar mijn mening onterecht door Wim Meyles gewonnen finale van het NK Light Verse in Emmen, ging hij nog even door op dat idee. Zo vertelde Van Oosterhout dat hij een blik had geworpen op straatpoëzie.nl om te zien wat er in Emmen zoal aan straatpoëzie is. Hij stuitte op een melding: het gedicht De stap die u zet van Marja Boet in de entree aan het Noorderplein tot een parkeergarage. Die melding was overigens gedaan door Woest & Ledig, het zal eens niet.

(Er zijn daar in de buurt nog twee gedichten, of op zijn minst dichtregels. Ze zijn geschreven door Pim te Bokkel en Josephine Banens. En voor wie er van houdt, is er ook nog een couplet uit het lied Op fietse van Skik aangebracht op een muurtje van de McDrive aan de Hoederkamp. Woest & Ledig heeft die niet aangemeld bij straatpoezie.nl, er moet ook werk overblijven voor andere mensen.)

Op fietse Skik McDrive Emmen

"Ik ben apetrots op Emmen, dames en heren, maar daar is nog wel wat aan te doen", sprak Van Oosterhout in het zaaltje achter café Groothuis. Prompt verstrekte hij op zijn burgermeesteriaans, met elastieken taal, aan Eddie Zinnemers, voorzitter van de Stichting Taalpodium Emmen (STEMM), presentator van het NK Light Verse en tevens een van de vijf gemeentedichters die weer onder een andere stichting vallen, een 'opdrachtje':

"Ik zou het heel leuk vinden (…) zouden we niet eens kunnen nadenken of we Emmen wat meer kunnen verfraaien. Dat kan op heel veel manieren, dat kan met stenen, dat kan met lantarenpalen, maar ik wat ik een beetje mis aan Emmen is hele mooie straatpoëzie. (…) Dus ik geef jou en jouw gilde een opdracht: denk daar eens even over na. We zijn altijd bereid daar ook middelen tegenaan te zetten om links-rechts Emmen te verfraaien. Dames en heren, van een mooi gedicht wordt de wereld niet minder van en Emmen nog minder."

Speciaal voor Eddie Zinnemers en zijn stichtingen heb ik deze link gemaakt naar een stuk uit Dagblad van het Noorden.

* = afgelopen week ontving ik via cc of bcc een mail van Elbert Westerbeek die als volgt begint:

'Geachte Gemeente, afdeling vergunningen, Geachte directie van Bibliotheek Emmen, Geachte ondernemersvereniging,

Graag zou ik een straatgedicht plaatsen/ laten plaatsen op het Noorderplein. Of op de straatstenen voor het bankje dat voor de bibliotheek staat en/of op het bankje. Ik wil hier toestemming/financiering voor vragen en/of een vergunning voor aanvragen indien dit nodig is. Het zou gegraveerd kunnen worden in het bankje, of met witte straatverf op de straatstenen geverfd kunnen worden met een mal.'