Het boekenvak, booktok en de Nederlandse taal
Nieuw festival, volledig gewijd aan de poëziefilm

De Groene overbrugt de kloof tot in de brievenbus

Hoe Den Haag uit Nederland verdween

Ik trof een ongeadresseerde De Groene Amsterdammer in mijn brievenbus: nummer 41, jaargang 145. Daar keek ik van op, want ik heb al jaren geen abonnement meer op dat onafhankelijk weekblad. Ik zegde destijds op vanwege een gebrek aan leestijd. Mijn abonnement op de digitale nieuwsbrief hield ik aan.

Waarom juist dit nummer mij ongevraagd werd toegestuurd, was niet moeilijk te achterhalen. Op bladzijde 20 begint onder de kop 'Hoe Den Haag uit Nederland verdween' een lang artikel over de kloof tussen stad en platteland, een onderwerp dat mij zeer interesseert. Het is geschreven door Coen van de Ven op basis van onderzoek van De Groene en Follow The Money.

Hoewel het stuk in Zeeland begint en eindigt, heeft veel van wat Van de Ven schrijft (ook) betrekking op Drenthe en Groningen. Pijnlijker nog, de krant van vandaag – dinsdag – opent ermee: 'Noorden wacht het langst op operaties'. In De Groene wordt het probleem onder meer inzichtelijk gemaakt met twee tabellen. Zie hierboven.

Ik raad iedereen, mede met het oog op de naderende gemeenteraadsverkiezingen, zowel De Groene Amsterdammer als Dagblad van het Noorden te lezen. En prijs mij in de tussentijd gelukkig dat beide uitgaven Zuidoost-Drenthe opnieuw hebben bereikt. Want ook de bezorging van journalistieke kwaliteitsproducten wordt aan de rand van het land steeds lastiger.