Wat raves en poëzie gemeen hebben: eenzaamheid
De Literaire Hemel keert terug in Amen

Aan Eva Broekmann ligt het in ieder geval niet

Eva Broekmann
Afgelopen zaterdagmiddag woonde ik in de bibliotheek van Emmen een deel bij van De Uitdaging, een initiatief dat door de organiserende Stichting Taalpodium Emmen ook wel Taalmaand wordt genoemd. Dit vermoedelijk ter vergroting van de verwarring onder het potentieel nieuwsgierige publiek.

Toen ik plaatsnam op een van de stoeltjes was het niet erg druk in de bibliotheek. Na aftrek van individuele organisatoren en deelnemers telde ik in de gauwigheid acht vrijwillige toeschouwers en toehoorders. Eerder was het Taalmaand-symposium over de toekomst van de streektaal, waar De Uitdaging mee zou beginnen afgelast wegens gebrek aan belangstelling.

Een geringe opkomst. Hoe kan zoiets? Was er iets mis gegaan bij de pr-afdeling?

Ik moest denken aan een interview met topambtenaar Gerrit Kamstra voor de Drentse cultuur in de zaterdageditie van Dagblad van het Noorden. "Drenten kijken over het algemeen héél erg de kat uit de boom. Maar daar moet je [als aanjager of organisator van culturele activiteiten] dwars doorheen, anders lukt het niet", had Kamstra in de krant opgemerkt.

Hoe je als provinciaal gesubsidieerde of ongesubsidieerde cultuurorganisatie ergens 'dwars doorheen' kunt, en wat dat precies betekent, legde de cultuurambtenaar niet uit in het interview. Wellicht was het hem door de dienstdoende journalist van DvhN niet gevraagd, dat kan natuurlijk ook.

Met de kwaliteit van het programma van De Uitdaging had de geringe belangstelling weinig tot niets te maken. Zo zag ik eerst de voortreffelijke zangeres Martijje Lubbers en haar begeleider Tony Hoying optreden. En mocht ik daarna luisteren naar voordrachten van de gemeentedichters Berendy Gähler en Eva Broekmann.

Met name die laatste viel in positieve zin op. Ik had haar al een tijdje niet meer gezien en gehoord; wel gelezen – begin dit jaar is haar debuutbundel Overpeinzers verschenen. Broekmann bleek zich te hebben ontwikkeld tot spoken word-artiest, met bijpassende gebaren en intonaties. Wat mij verbaasde, was het gemak waarmee ze ook haar oudere teksten bij wijze van remix van een modieuzer geluid heeft voorzien.

Eddie Zinnemers deed de presentatie. Hij greep de gelegenheid aan aandacht te vragen voor activiteiten die later deze maand plaatsvinden onder de paraplu van De Uitdaging: verschillende taalpubquizzen, het open Drents Kampioenschap Scrabble, een filosofiecafé, een bijeenkomst met slammers en als afsluiting het Nederlands Kampioenschap Light Verse op 31 oktober. Zie verder www.taalpodiumstem.nl.

Wat Zinnemers ook deed, was het schaarse publiek oproepen protestbrieven te sturen naar de Emmer Courant, het weekblad waar de gemeentedichters van Emmen al jaren een halve column met hun teksten mogen vullen. Aan het einde van de Taalmaand houdt dat op. De gemeentedichters verliezen daarmee hun papieren podium. Waarom dat is, vertelde Zinnemers er niet bij.

Kunst en cultuur in Drenthe, het is en blijft raadselachtig.