Leest 'Derksen' van Van Egmond en Scheulderman
De follies rukken op in Nederland

Drents Cultuur Vacczine, glossy voor betere tijden

Drents Cultuur VacczineDinsdag gepresenteerd in Emmen en nu reeds in de brievenbus: het Drents Cultuur Vacczine. Ik heb het hier over een glimblaadje over kunst en cultuur in Drenthe, samengesteld door Bert Dijenborgh, Gerrit Kamstra en Aranka Oosting. Gemaakt in opdracht van de provincie Drenthe.

Verspreid over 82 bladzijden worden in het blad Drentse culturele initiatieven en organisaties onder de aandacht gebracht. Het voorwoord van cultuurgedeputeerde Cees Bijl staat pas op bladzijde 9, na een aankondiging van Festival Veenhuizen (klassieke muziek), de inhoudsopgave en reclame voor de kunstmanifestatie Into Nature.

Zegt Bijl nog iets? Zoals vaker prijst hij Drenthe, telt hij uit naam van provinciebewoners zegeningen en laat hij niet na op te merken dat het provinciebestuur een belangrijke rol speelt – zeker financieel – bij het in stand houden en stimuleren van het culturele leven. Citaat van de gedeputeerde:

"Ik heb een brede definitie van kunst en cultuur, het is belangrijk dat iedere burger van kunst en cultuur kan genieten. Het moet geen elitair gebeuren zijn met drempels. Over kunst en cultuur moet je als bestuurder niet te ingewikkeld doen. Zodra je dat wel doet, verliest het zijn bindende karakter."

Het Drents Cultuur Vacczine bevat ook nog een soort van een nieuwtje. Nu de coronacrisis - vooralsnog - de kop in lijkt gedrukt wordt op het provinciehuis in Assen gesleuteld aan een regeling voor culturele startsubsidies, bedoeld voor makers en ondernemers die geen structurele subsidie van de provincie ontvangen. Mogelijke interessant voor zzp'ers die zich herkennen in dit stuk.

Ten slotte: op bladzijde 76 komt onder de kop 'De beschaving van Nederland is in Drenthe begonnen' cultuurjournalist Joep van Ruiten aan het woord, als pretentieuze pendant van Cees Bijl. Om Wim T. Schippers te citeren: Verdomd interessant, maar gaat u vooral verder.