Familiefilm naar Berend Botje (uit Zuidlaren)
Gezocht: spelers voor eenakterfestival Kört & Goed

Drentse theaters denken weer eens aan jongeren

CultScouts
De marketingafdelingen van de vier Drentse theaters stuurden een persbericht over het samenstellen van een jongerenpanel onder de kop 'Drentse theaters heten jongeren welkom'. Niets nieuws dus. Het zou pas nieuws zijn als jongeren niet welkom worden geheten.

Het persbericht samengevat: Schouwburg Ogterop in Meppel, Atlas Theater in Emmen, Theater De Tamboer in Hoogeveen en DNK Theater in Assen krijgen van de provincie Drenthe subsidie om een jongerenpanel samen te stellen met als doel 'kennis te nemen van wat leeft onder jongeren en hoe het theater voor hun aantrekkelijker te maken'.

Na het rinkelen van een belletje opende ik De Krant van Toen. En ja hoor, daar trof ik een stuk uit 2004 aan waarin theaterdirecteur Bert Naarding in Assen vertelt over de CultScouts van theater De Kolk. Citaat: 'Naarding kreeg subsidie van de provincie Drenthe, nam contact op met het Jongeren Uitbureau en plaatste een advertentie in de krant. De aanmeldingen stroomden binnen.'

Het slot van hetzelfde stuk: 'Hij hoopt ook dat CultScouts een groot succes wordt zodat het volgend jaar ook lukt om subsidie te krijgen van de provincie. De aanvraag daarvoor van de gezamenlijke Drentse theaters is al de deur uit.'

Daarna sterven CultScouts blijkbaar een stille dood. In De Krant van Toen komen ze niet meer voor. Het begrip 'samenwerking Drentse theaters' duikt daarentegen meermaals op.

In 2005 pleit toenmalig Tamboer-directeur Giel Pastoor voor 'een veel intensievere samenwerking tussen de vier theaters in de provincie Drenthe'. Volgens Pastoor zou de provincie zou het initiatief moeten nemen voor 'een studie' in die richting. Gedeputeerde Hans Schaap pakt de handschoen op.

Eind 2005 meldt Dagblad van het Noorden dat de samenwerking tussen de vier Drentse theaters dichterbij is gekomen: 'Vorige week ondertekenden De Kolk in Assen, Ogterop in Meppel, De Muzeval in Emmen en De Tamboer in Hoogeveen een gezamenlijke aanvraag voor een onderzoeksrapport van de provincie Drenthe.' Een nieuwe stilte volgt, althans in de krant.

Ruim zes jaar later, in januari 2012, rolt de Drentse Theaterkrant van de persen, een gezamenlijk product van de theaters De Nieuwe Kolk, De Muzeval, De Tamboer en Ogterop. Citaat uit Dagblad van het Noorden:

'De krant is het tastbare gevolg én het symbool van de nauwe samenwerking die de vier grootste theaters in de provincie zijn aangegaan. De directies hebben hun handtekening gezet onder een convenant dat bepaalt dat er een periodiek gezamenlijk overleg van de directeuren komt en dat de ook  marketingafdelingen van de vier instellingen hun koers op elkaar afstemmen.'

In april 2012 volgt nieuws over een convenant: 'De theaters van Meppel, Emmen, Assen en Hoogeveen gaan vooralsnog drie jaar samenwerken. Daartoe hebben ze vrijdagavond officieel in schouwburg Ogterop een convenant ondertekend. De ondertekening volgde op het gezamenlijk uitbrengen van een theaterkrant en de instelling van een ’Sirene Sale’ waarbij ze de eerste maandag van de maand met speciale aanbiedingen komen.'

Vijf jaar later, januari 2019 is sprake van een hernieuwde samenwerking: 'De vier Drentse theaters willen laten zien wat de provincie op cultureel gebied te bieden heeft. Onderdeel van de samenwerking is de uitgave van de Drentse Theaterkrant. Ook is een theaterportal gelanceerd, waarop de sites van de theaters te bereiken zijn', meldt Dagblad van het Noorden.

Februari 2020 meldt Dagblad van het Noorden dit: 'Op initiatief van de provincie Drenthe is met het Atlas theater, De Tamboer, De Nieuwe Kolk en Ogterop een eerste overleg gestart om te kijken hoe de grote Drentse theaters meer jonge bezoekers kunnen trekken. Idee is dat ieder theater, met financiële steun van de provincie, ieder op eigen wijze nog dit jaar een programma voor 12+-jongeren ontwikkelt.'

Het is nu mei 2021.

Gedachte mijnerzijds: hoe vaak hebben de Drentse theaters inmiddels subsidie van de provincie gekregen om jongeren te bedienen? Nog een gedachte mijnerzijds: is het niet een reguliere taak van marketingafdelingen van theaters om gegevens te verzamelen zodat een beeld ontstaat van wat (potentiële) bezoekers willen en wensen, ook jonge bezoekers? En nog een gedachte: als reeds in 2012 is besloten dat de marketingafdelingen van de vier Drentse theaters hun koers op elkaar afstemmen, waarom moet dat nu opnieuw gebeuren?

Vierde gedachte: wie voortdurend het wiel probeert uit te vinden, houdt geen tijd over om kinderen te leren fietsen.