Voor de liefhebber: coronaschrijvers en -uitgevers
Voorpret: de biografie van Bert Schierbeek

'Coronasteun bereikt cultuur-zzp'ers onvoldoende'

Ongelijk getroffen  ongelijk gesteund Boekman-stichtingIets meer dan een jaar geleden, begin april 2020, was er veel kritiek op de opstelling van minister Ingrid van Engelshoven tijdens het begin van de coronacrisis. Ze zou binnen het kabinet te weinig steun vergaren voor de cultuursector.

Half april kwam haar antwoord: driehonderd miljoen euro aanvullende maatregelen voor kunst en cultuur. "Dit is de eerste specifieke sector waar het kabinet aanvullende maatregelen voor treft", zei ze er destijds trots bij.

Daarop kwam nieuwe kritiek. Laat dat maar aan de kunst- en cultuursector over.

De extra steun zou vooral ten goede komen aan gesubsidieerde instellingen, terwijl de zzp'ers het volgens criticasters veel beter konden gebruiken. Van Engelshoven pareerde door te stellen dat de extra steun gesubsidieerde instellingen in staat zou stellen opdrachten te verstrekken aan zzp'ers. Voorts zou het niet bij de 300 miljoen steun blijven, kondigde ze aan. Aldus geschiedde.

Eind vorige week werd het rapport Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund van de Boekman-stichting gepubliceerd. Na lezing trok de Creatieve Coalitie, een organisatie van 46 belangenorganisaties uit de culturele en creatieve sector, samen goed voor meer dan 50.000 'makers' de conclusie dat de corona-steun zzp’ers en flexibel werkenden 'volstrekt onvoldoende bereikt'.

Uit een persbericht van de Creatieve Coalitie:

"De minister van OCW sprak de hoop en verwachting uit dat via de specifieke steun van OCW de keten in stand zou kunnen worden gehouden. De bedoeling was ‘het waarborgen van de werkgelegenheid in de sector’. Via de ‘opnieuw op gang komende opdrachtenstroom zou de werkgelegenheid van de flexibele schil worden gefinancierden geborgd. De Creatieve Coalitie constateert dat dit beleid heeft gefaald.

In tegenstelling tot de bedoeling bezuinigen de organisaties 55% op de kosten van zzp’ers. Van de grote organisaties bezuinigen volgens het Boekman-rapport niet minder dan 73% op hun zzp’ers. Alleen de kleine organisaties ontzien de zzp’ers. Het is dus een beleidskeuze van organisaties.

Ruud Nederveen, de voorzitter van de Creatieve Coalitie: 'Het is uitermate pijnlijk en ontstellend om zien dat de overheidssteun nauwelijks werd aangewend maar werd opgepot, terwijl mensen hun werk en inkomen volkomen zagen wegvallen. Als we nu in het rapport kijken naar de financiële resultaten bij de meerjarig gesubsidieerde instellingen dan zien we dat bij de dans-, muziektheater- en muziekgezelschappen en instellingen twee derde van die specifieke coronasteun bij de instellingen gewoon op de plank is blijven liggen.

Voor de aankomende periode voorzien we een podiuminfarct en is het voor nieuwe producties en net afgestudeerden bijna onmogelijk om er nog tussen te komen. In navolging van een van de conclusies uit het rapport willen wij dan ook harde afspraken maken met de opdrachtgevers over het afrekenen over geannuleerde of te annuleren producten en waarborgen dat nieuwe steun doorvloeit in de keten.' "

Afgelopen donderdag kondigden de ministers Wouter Koolmees (SZW), Wopke Hoekstra (Financiën) en Stef Blok (EZK) nieuwe coronasteun aan, ook voor de kunst- en cultuursector. Concreet gaat het voor het derde kwartaal om € 45 miljoen voor BIS- en erfgoedwetinstellingen en € 25 miljoen voor een verlenging van de directe steun aan makers.