British fear in plaats van Hollands Hoop
Een uurtje in het Rensenpark

De N34 verdubbelen op gevoel is heel gevaarlijk

Hunebed Highway n34
Al weken achtereen wordt op de opiniepagina's van Dagblad van het Noorden gediscussieerd over het al dan niet 'aanpakken' van de N34, de weg tussen Coevorden en Groningen, dankzij Hein Klompmaker en Carrie ten Napel ook nationaal bekend als de Hondsrug Highway. De discussie wordt gevoed door projecten en plannen van de provincie Drenthe om het autoverkeer sneller en veiliger van A naar B te helpen.

Zaterdag kwam directeur Herman G. Idema van VPB-Emmen aan het woord. VPB is de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen. Zijn stuk, waarin wordt gepleit voor een totale verdubbeling van de N34, is hier na te lezen. Lees dan overigens ook dit stuk. In het pleidooi van Idema springen twee passages in het oog. De eerste passage gaat als volgt:

'De huidige reistijd, zeker gevoelsmatig, staat economische verbindingen en samenwerkingen in de weg. De Duitse A31 heeft gezorgd voor een verbetering, maar draagt onvoldoende bij aan het dichterbij elkaar brengen van economische structuren in Noord- en Oost-Nederland. Het gaat dus niet alleen om veiligheid en harde feiten – snellere reistijden –, maar ook om gevoel. Dat hebben we twaalf jaar geleden al ervaren bij de opening van de A37. Van karrenspoor naar autoweg. Emmen kwam tussen de oren ineens een stuk dichterbij te liggen.'

Je hoeft geen nauwkeurig lezer te zijn om te zien dat met deze redenering van knollen en citroenen een waterige moes wordt gemaakt.

Voor wie geldt dat Emmen tussen de oren ineens dichterbij is komen te liggen? Geldt het voor westerlingen die via de A28 naar Meppen in Duitsland willen? Geldt het voor Duitsers die over de A31 via de A37 naar Zwolle gaan? Volgens Idema is dat laatste het geval. "De A31 heeft voor een verbetering gezorgd." Maar voor 'de economische structuren in Noord- en Oost-Nederland', wat dat ook mogen zijn, geldt het ineens weer niet.  

De tweede passage in het betoog gaat zo:

'Wanneer de politiek en bedrijfsleven in Zuidoost Drenthe zich in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw niet zo sterk hadden gemaakt voor de realisatie van de snelweg A37 vanaf Hoogeveen en aan Duitse zijde de ‘Lückenschluss’ van de A31 Autobahn, hadden tal van bedrijven zich niet in de regio gevestigd, was de stad Emmen niet geworden wat ze nu is. En ontwikkelde Coevorden zich niet tot een steeds belangrijker internationaal logistiek centrum.'

Over de belangrijkheid van Coevorden wil ik zwijgen, als ik er kom slaat de schrik mij om het hart. Maar wat betekent het dat Emmen 'de stad is geworden die ze nu is'? Vermoedelijk doelt Idema op de verplaatsing van de dierentuin en de verbouwing van het winkellozer wordende centrum, een hachelijk project dat  de gemeente Emmen in financiële problemen heeft gebracht. Wat betekent dat voor de burgers, voor de werkgelegenheid, voor de economie? Trouwens, welke bedrijven heeft de A37 opgeleverd? Om hoeveel banen gaat het?

De bevolking van Zuidoost-Drenthe vergrijst en krimpt, jongeren trekken weg. Ze doen dat omdat de werkgelegenheid afneemt of in het beste geval kwakkelt. Mag ik er op wijzen dat het optimistisch bedoelde Bedrijvenpark A37 uit 88.000 zonnepanelen bestaat omdat de bedrijven waar Herman G. Idema op doelt niet zijn gekomen?

Nu kun je daar als directeur van de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen heel anders naar kijken en over denken. Het maakt nieuwsgierig naar antwoord op de vraag waarom Emmen en omstreken zich sinds realisatie van de A37 en de aansluiting op de A31 in Dan Haag heeft aangemeld als een armlastige regio waar miljoenen euro extra steun heen moet. De ene keer onder het mom 'Vierkant voor werk' en daarna verpakt als 'RegioDeal Zuid- en Oost Drenthe'.

Het is heel goed dat voorafgaand aan het finale politieke besluit over het al dan niet verdubbelen van de N34 wordt gediscussieerd over nut en noodzaak van die verdubbeling. Het is toe te juichen dat daarbij veel gewicht wordt toegekend aan het veiligheidsaspect. Al moeten ongelukken nooit worden uitgesloten. Ongelukken gebeuren overal, ook op snelwegen. 

Natuurlijk moet in geval van de N34 niet alleen naar landschappelijke waarden, maar ook naar de economische aspecten van de verdubbeling worden gekeken. Voor zover dit nog niet gebeurd is; de delen die reeds worden verdubbeld, tussen Coevorden en Emmen, zijn precies de delen waar niet naar het landschap is gekeken, waar nooit sprake is van files maar, o toeval, de economie tussen de oren een rol gespeeld.

'Gevoel' als doorslaggevend argument voor de complete verdubbeling is geen goed plan. Gevoel en economie, dat leidt meestal tot speculaties. En van speculaties worden zaken eerder onveilig dan veilig. Wordt hooguit een enkeling rijker.