'Het eenige mooije land dat ik ken'
Wolter Klok en de James Dean van het Drentse weer

Bouw een Kulturhus in het Rensenpark. Met woningen

Bærum_kulturhus
Ook ik volg met belangstelling de ontwikkelingen rond het Rensenpark, buiten Emmen beter bekend als de oude dierentuin. Ook ik zette de bril beter op de neus om het verslag te lezen van zowel Dagblad van het Noorden als de Emmer Courant over de vergadering op het gemeentehuis waar werd gesproken over de sloop van wat vroeger het Biochron heette.

Voor het eerst sinds tijden was ik het eens met de plaatselijke VVD. Er zit inderdaad weinig schot in de ontwikkeling van het Rensenpark. Dat is niet verbazingwekkend. De financiële positie van de gemeente Emmen is mede dankzij de VVD zeer zorgelijk; een gevolg van onder meer de aankoop van de grond van het park. Hoe dan ook, er is nauwelijks geld om datzelfde park 'te ontwikkelen' in een richting die drie jaar geleden is bepaald.

De gevolgen zijn zichtbaar, zeker nu het jaargetijde grijs en nat is. Het park ligt er droevig bij. Wie erdoorheen wandelt, denkt automatisch aan betere tijden, die definitief achter ons liggen. De gebouwen maken een bijpassende indruk. Wie ze bezoekt, voelt mededogen met de tijdelijke huurders en probeert woorden als 'anti-kraak', 'houtje-touwtje' en 'haveloos' weg te drukken. Maar dat gaat niet, want er zijn geen passender woorden voor de aanblik. Of het moet deplorabel en deerniswekkend zijn.

Dit is dus het hart van Emmen. Treurig.

Rensenpark
Kan het anders? Niet zomaar. De stroop waarmee de Emmenaren destijds zijn verleid om in te stemmen met de aankoop van het park zit die Emmenaren inmiddels in het haar. Het park moet een culturele bestemming houden en vrij toegankelijk zijn voor iedereen. De grond mag niet worden verkocht aan projectontwikkelaars die er huizen willen neerzetten. Hoe zou het toch met de 'parkredactie' zijn? Leest iemand het ooit opgestelde 'kwaliteitsdocument' nog wel eens?

Ondertussen is de openbare bibliotheek, nu tegen de zin van projectontwikkelaar Peter van Dijk gevestigd aan het Noorderplein, in afwachting van een nieuw onderkomen. Wordt al tijden gesproken over het (terug)verhuizen van het Centrum Beeldende Kunst; nu zit dat CBK met het hoofd in een duur particulier pand aan de Ermerweg en een half been in een gribus. Zijn er twee groepen actief die graag ruimte willen voor kleinschalige concerten en andersoortige optredens.

Voorts telt Emmen twee seniorencentra met huisvestigingszorgen. Zoeken verschillende particuliere docenten naar goed bereikbare plekken waar ze (muziek)les kunnen geven zonder geluidsoverlast te veroorzaken. Is de theaterschool en het productiehuis van Loods13 ondergebracht in een huis waaruit de olifantengeur van zijn levensdagen niet te verdrijven is.

En heeft wethouder Jisse Otter laten uitrekenen dat met de instandhouding van de parkgebouwen ettelijke miljoenen zijn gemoeid.

Onderhoudskosten Gebouwen Rensenpark
Alle wensen en het wrakhout overziend, moet er iets gebeuren.

Emmen is geen Groningen, waar eind 2019 het Forum is geopend, een cultuurpaleis midden in de stad met ruimten voor boeken, films, tentoonstellingen, cursussen, lezingen en horeca. Emmen is ook geen Tilburg, waar eind 2019 in een voormalige fabriekshal de LocHal werd opgeleverd, een centrum voor kunst, cultuur, ontmoeting en horeca. En Emmen is ook geen Arnhem, waar eind 2013 het Rozet is geopend, een cultuurpaleis voor taal, kunst, erfgoed, educatie en horeca.

Rozet Arnhem
Dat kun je jammer vinden, maar daar wordt Emmen niet anders van.

Dat een cultuurpaleis niet altijd spectaculair en duur hoeft te zijn, is te zien in Overijssel. Waar de afgelopen jaren op verschillende plekken een Kulturhus is verrezen - ik kan even niet op het meervoud van dit Scandinavische fenomeen komen. Zoals in Dalfsen, Nieuwleusen, Borne en Holten. Het zijn een soort MFA's, om dat vreselijke woord voor een dorpshuis met meerdere mogelijkheden toch maar te gebruiken, maar dan groter en meer toegespitst op culturele doeleinden.

Kulturhus-de-trefkoele-in-dalfsen
Als dat Biochron toch gesloopt moet worden, wat onvermijdelijk is, zo onbruikbaar is het, zet er dan een Kulturhus voor in de plaats waarin op zijn minst een groot deel van de dolende instellingen kan worden ondergebracht. Bouw er desnoods een paar luxeappartementen bovenop, zodat de bouwkosten niet alleen door de publieke sector hoeven te worden betaald. Een beetje architect zal er raad mee weten.

En maak er haast mee. Want voor je het weet, moet er gemeenschapsgeld naar een nieuw voetbalstadion en wordt aan de Oude Meerdijk een permanent gat in de begroting geschoten.