Wat wij nalaten
Kunstenaars die aan de toekomst denken

Hoed u voor de kloof

Nooitgedacht
In drie verschillende kranten verschenen artikelen waarin wordt gewaarschuwd voor groeiende regionale verschillen in Nederland. Eerst was er, vrijdag, stuk van Caspar van den Berg en Bram van Vulpen in NRC Handelsblad. Zaterdag verscheen een stuk van Kim Putters in het Financieele Dagblad. Eveneens zaterdag dook het stuk van Van den Burg en Van Vulpen op in mijn eigen krant. Mede daardoor ging het commentaar in Dagblad van het Noorden maandag over 'de kloof'.

Putters verwoordde dat wat hij in zijn boek Veenbrand aan de orde dit keer aldus: 'De groeiende regionale verschillen worden in Nederland steeds zichtbaarder, bijvoorbeeld op de terreinen van beschikbare arbeid en zorg, ervaren leefbaarheid, bedrijvigheid, armoedecijfers en gelukscores.'

Hij eindigt met een oproep aan minister Wopke Hoekstra en de mensen die criteria bedenken voor het te vormen investeringsfonds: 'Alleen investeren als een initiatief bijdraagt aan de versterking van de brede welvaart in regio's.'

Van den Berg en Van Vulpen maakten een knikje naar de actualiteit. Vorige week was immers ook de week waarin de boeren naar Den Haag trokken omdat ze het zat zijn de schuld te krijgen van alles waar een groeiend deel van Nederland zich (soms) zorgen over maakt: het klimaat, de biodiversiteit, dierenwelzijn. 

In hun stuk voorspellen Van den Berg en Van Vulpen dat 'de solidariteit tussen grootstedelijke en rurale regio’s in de komende jaren nog veel meer dan nu het geval is op de proef gesteld zal worden'. En dat terwijl de solidariteit vanwege de klimaatproblemen hard nodig zal zijn.

"Een belangrijke politieke vraag daarbij is of grootstedelijke regio’s daarin de vragende of opleggende partij zullen zijn richting de rurale regio’s, en wat dat zal betekenen voor de bestuurbaarheid van het land. Politieke partijen en bestuurlijke instituties doen er goed aan zich daar nu op voor te bereiden."

Eveneens vorige week maakte de Treant Zorggroep bekend dat er 500 mensen worden ontslagen om de ziekenhuiszorg in Oost-Groningen en Zuid-Drenthe op orde te krijgen. De voorzitter van de Raad van Bestuur sprak van 'verschuivingen'.

Ik dacht aan wat Elvis Peters schrijft in zijn roman De ommelanden: 'De economie is geëlimineerd, deze streek is willens en wetens opgegeven, geen dokter, geen voorzieningen, alles moet met liefde, geduld en onbegrip worden opgelost.'