Schaatsschilderijen - Klaas Damstra
Cedars - Desperate Journalist

Onderzoek: groot gebrek aan schaamte in Drenthe

In opdracht van de NOS en met steun van de regionale omroepen is een onderzoek verricht naar het regio- en provinciegevoel van Nederlanders. Ook ik heb aan het onderzoek meegedaan. Een kwestie van vragen invullen via internet. Wat weer eens meer tijd kostte dan vooraf werd aangegeven.

Gisteren, maandag, werden de resultaten bekendgemaakt. RTV Drenthe deed dat hier, RTV Noord daar, Omrop Fryslan daar. De digitale redacties van Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant brachten vervolgens dit en dit bericht. De gekozen conclusies gingen samengevat vooral over trots en nuchterheid.

Lezend in het onderzoek bleef het oog haken bij het onderdeel schaamte, ook daar waren vragen over gesteld en conclusies aan verbonden. Het leidde, in het geval van Drenthe, bijvoorbeeld tot de volgende vaststelling: "Drenten schamen zich voor het gebrek aan voorzieningen in hun provincie. De leegloop in Drentse steden wordt genoemd, en dat je voor veel evenementen naar het westen moet. Ook het gemis van een hogeschool of universiteit in Drenthe leidt tot schaamte."

Schaamte voor leegloop in 'de Drentse steden'?  Hoe erg moet het dan wel niet zijn met de schaamte voor de leegloop in 'de Drentse dorpen'?

Onderzoek Provinciegevoel
Het echte nieuws van het onderzoek bleek verpakt te zitten in een staatje op bladzijde 36. Waarbij de groene arceringen even vergeten mogen worden. En waaruit valt af te leiden dat 14 procent van de ondervraagde Groningers zich schaamt voor de 'mentaliteit van de mensen' en dat veertien procent van de Friezen zich schaamt voor de 'taal/dialect'. Welke 'taal/ dialect' , het Fries, het Nederlands of het Stellingwerfs, wordt niet genoemd.

Maar nu komt het: 81 procent van de door de NOS en de regionale omroepen ondervraagde Drenten zeggen zich niet te schamen. Nergens in Nederland is dat gebrek aan schaamte zo hoog. Je zou van zoveel nuchterheid bijna trots worden.