Over de stedenatlas van Jacob van Deventer
Man in het café

Straatpoëzie voor de fijnproever

Vorig jaar heb ik met veel enthousiasme bijdragen geleverd aan het het door Kila van der Starre geïnitieerde project Straatpoëzie. Terwijl ik dacht alle poëzie in mijn naaste omgeving wel zo'n beetje te hebben opgespoord en gefotografeerd, trof ik onlangs toch nog iets opmerkelijks aan. De strofe op bijgevoegde foto is inderdaad afkomstig uit het lied Op fietse van Skik.

Op fietse Skik
Nu gaat het mij er hier niet om of dit refrein tot de poëzie gerekend moet worden en om die reden vermelding verdiend op de kaart van Van der Starre. Het gaat mij er hier om of de locatie tot de openbare ruimte gerekend mag worden: Hoenderkamp 1 in Emmen. Alleen zichtbaar voor gebruikers van de plaatselijke McDrive.