Een tuintje (4)
Op komst: Pesse 2018

Gezocht: nieuwe ideeën voor een oude dierentuin

Een buitenkansje voor kunstenaars, architecten, inventieve types, creatieve geesten, concrete plannenmakers en realistische dagdromers. Voor iedereen die zich – op welke manier dan ook – verbonden voelt met de oude dierentuin van Emmen heeft stichting Jaap en Aleid Rensen een prijsvraag uitgeschreven die moeten leiden tot nieuwe, goede ideeën voor wat tegenwoordig het Rensenpark heet.

Rensenpark
Het beste idee wordt beloond met 5000 euro én het vooruitzicht dat stichting JAR gaat proberen het voorstel te realiseren – dit in samenwerking met gemeente Emmen, eigenaar van de grond. Daarnaast zijn er beloningen van 2500 en 1000 euro voor respectievelijk het op een na en twee na beste idee. En is er 500 euro voor het idee dat een eervolle vermelding verdient.

Gezocht worden 'oorspronkelijke en creatieve ideeën op het gebied van landschap, kunst en cultuur die de ontwikkeling van het Rensenpark versterken'. Dat kan gaan over zowel de inrichting van het park als over activiteiten. Voor alle details en bijbehorende criteria, dus ook de visie de gemeente Emmen heeft over de toekomst van het Rensenpark, zie deze link.

Indienen kan tot en met vrijdag 1 juni via info@stichtingjar.nl. Een onafhankelijke jury bepaalt welke inzendingen genomineerd worden voor de prijzen. De genomineerden worden medio juni uitgenodigd hun idee toe te lichten voor de jury.