Vanwege Drenthe en het Huus van de Taol
Leest 'Dichter & andere dingen' van Ton van 't Hof

Wat is er mis met het Oude Dierenpark in Emmen?

Oude dierenpark Emmen
De politieke partijen in de gemeente Emmen spreken deze week over de begroting. Het CDA greep de vergaderingen maandag aan om te pleiten voor een nieuwe naam voor het terrein dat aan de Hoofdstraat is achtergebleven na de opening van Wildland Adventure Zoo Emmen.

Op het gemeentehuis heeft het terrein de titel 'Creatief Mensenpark' meegekregen. Bij het CDA willen ze het omdopen tot Rensenpark, naar Jaap en Aleid Rensen, het echtpaar dat de voormalige dierentuin tot grote bloei bracht. Voor wie het vergeten is: die bloei leidde in het beste jaar tot de komst naar Emmen van meer dan 1,3 miljoen bezoekers uit Nederland en daarbuiten, een aantal waar ze in het veel grotere en duurdere Wildlands van mogen dromen.

Gert Meijer schrijft in Dagblad van het Noorden dat verantwoordelijk wethouder Jisse Otter de naamsverandering wil overlaten aan de stratennamencommissie. Dat is opmerkelijk omdat Otter eerder nog een prijsvraag wilde uitschrijven voor een nieuwe naam. Zoiets past ook bij zijn partij. Wakker Emmer is, als het goed uitkomt, voorstander van volksraadplegingen. 

Volgens mij is dit alles niet nodig, prijsvraag noch omtiteling tot Rensenpark door een stratennamencommissie. Volgens mij is het meer gepast om het terrein de naam te geven die het al in het straatbeeld en de volksmond heeft: Oude Dierenpark.

Op die manier kan gebruik worden gemaakt van de nog steeds bestaande nationale merkwaarde en marketinggeld anders worden besteed. Op die manier wordt de herinnering aan het dierenpark levend gehouden en eer gedaan aan zowel de grondlegger van het terrein, Willem Oosting, als aan het echtpaar Rensen dat op die plek heeft laten zien dat attractief en innovatief in Emmen goed samen kunnen gaan.