Een gesprek met Robert Kleine
Bump 'n grind met Andrew Makkinga en R. Kelly

Geen Terra maar bibliotheek in de oude dierentuin

Je hoort nog eens wat, vooral als je ergens komt. Zo hoorde ik zaterdag in de Grote Kerk van Emmen tijdens Het Grote Voor Elkaar Festival dat de lokale bevolking de kwaliteiten en het cultureel aanbod in Emmen met het rapportcijfer 6,7 waardeert. Je zou dat laag kunnen noemen, maar bij de laatste meting door onderzoekers van CMO STAMM in 2014 was het 6,4.

Ook hoorde ik, terwijl allerlei culturele organisaties zich in de niet al te volle kerk presenteerden, dat de Vrienden van het Atlas Theater een plan hebben voor een musical award voor schoolmusicals in het basisonderwijs. En dat er plannen zijn voor een expositie met lichtkunst en Titia Ex, maker van het iets te vaak defecte lichtkunstwerk in de Hondsrugtunnel.

Lichtkunstwerk Hondsrugtunnel Emmen
Dit was allemaal niets vergeleken met wat ik hoorde over de zoektocht van de openbare bibliotheek en De Kunstbeweging naar een nieuw onderkomen. Nu zitten deze instellingen nog aan het Noorderplein, maar omdat de eigenaar van hun onderkomen denkt dat daar beter winkels gevestigd kunnen zijn, ontstaan er 'nieuwe kansen': vestiging in een bestand pand, of in een nieuw pand.

De directeur van de bibliotheek, Marchien Brons, zag het al voor zich: een nieuw cultuurgebouw in Emmen, niet alleen voor de bibliotheek en De Kunstbeweging, maar ook voor tentoonstellingen, optredens, uitvoeringen, voorstellingen, innovaties. Zo'n gebouw zou het oude centrum van Emmen, verweesd sinds de sluiting van de dierentuin aan de Hoofdstraat en de opening van Wildlands aan de rand, ten goede kunnen komen.

Ik moest even aan het idee wennen, misschien wel omdat ik ervan uitging dat de bibliotheek en De Kunstbeweging naar de mislukte Westerstraat zouden verhuizen, naar een ander gebouw van de eigenaar van het gebouw aan het Noorderplein. Maar toen directeur Brons over het tonen van ambitie begon en het nieuwe cultuurgebouw 'de parel van Emmen' noemde, viel er een kwartje op de kerkvloer.

Waarom geen cultuurgebouw in de oude dierentuin?

Impressie Mensenpark Foto Powerhouse Company
Al enige tijd is sprake dat het Terra College zich in het park probeert te vestigen. Dat lijkt in strijd met de culturele bestemming van het park, maar biedt ook zeker mogelijkheden: jong volk in het centrum én ook nog eens jong volk dat onder het mom van werken en leren onderhoud kan verzorgen en hand- en spandiensten kan verlenen bij activiteiten.

Om mij niet helemaal duidelijke reden, wil de gemeenteraad er niet aan, aan Terra in het park. Vorige week nog leidde het tot een bericht in de krant dat de scholengemeenschap toch wil blijven proberen een plek in de oude dierentuin te veroveren. De school heeft daarbij de steun van wethouder Jisse Otter die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het park. Otter heeft gemerkt dat anderen serieuze partijen niet staan te trappelen om zich in hartje Emmen te vestigen.

De bibliotheek en De Kunstbeweging willen wel, zo vatte ik de woorden van Marchien Brons samen. Hoeveel serieuzer wil je de partijen hebben? Daar komt bij dat burgemeester Eric van Oosterhout en zijn wethouders het ook willen. Want wat lees ik op bladzijde 23 in de nieuwe cultuurnota van de gemeente Emmen:

Wat willen we bereiken?

De culturele ontwikkeling van het Creatief Mensenpark wordt gestimuleerd en heeft een aanjagend effect op de cultuursector in de hele gemeente.

Hoe willen we dit bereiken?

Het Mensenpark heeft een hoog ambitieniveau: er wordt gestreefd naar een hoge kwaliteit en hoogwaardig publieksfuncties. Het hele gebied is één creatief mensenpark, waarbinnen verschillende functies worden ontwikkeld. De bijzondere verlichting en lichtkunstwerken in het centrum komen terug in het Mensenpark, is onze ambitie. Wij zetten in op multifunctionele gebouwen voor kunst, cultuur en innovatie. Doordat de gebouwen multifunctioneel zijn worden ze optimaal benut en ontstaat er een broedplaats waar verschillende kunsten cultuur-initiatieven elkaar versterken. Er komt mogelijk een gebouw met een brede podiumfunctie, een gebouw voor (beeldende) kunst en een gebouw voor makers en innovatie. De initiatieven in de gebouwen passen bij elkaar en versterken elkaar. Van initiatiefnemers verwachten wij dat ze actief bijdragen aan het concept en bijdragen aan reuring en beleving. Verandering is een constante. Cultuur, natuur en innovatie leiden tot een bijzonder park met een uniek karakter. De gebouwen worden ingezet als middel om de inhoudelijke doelstellingen van de daar gevestigde initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en innovatie te realiseren.

Het wachten is tot iemand Hannibal Smith citeert:

"I love it when a plan comes together."