Leest 'Saluut aan Catalonië' van George Orwell
Geen Terra maar bibliotheek in de oude dierentuin

Een gesprek met Robert Kleine

Ik sprak de CDA-wethouder voor cultuur in de gemeente Emmen, Robert Kleine. Dit naar aanleiding van zijn concept-cultuurnota Van Goede Grond die zaterdag tussen 13.00 en 15.30 uur in de Grote Kerk van Emmen wordt besproken door wat ze op het gemeentehuis 'het veld' noemen.

Zelf noteerde ik na een eerste lezing onder meer dit:

Emmen trekt de komende periode jaarlijks ruim 7,2 miljoen euro uit voor kunst en cultuur, net zoals de afgelopen jaren. Een groot deel daarvan gaat naar het Atlas-theater (2,5 miljoen), de bibliotheek (2,4 miljoen), De Kunstbeweging (826.000) en het CBK (583.000). Veel vrije ruimte is er dus niet. Nieuw zijn een initiatievenbudget (200.000) voor incidentele projecten en een buurtcultuurfonds (50.000) speciaal voor extra activiteiten in dorpen en wijken. Eveneens nieuw is een onafhankelijke kunstadviescommissie die mag adviseren over een budget voor bijzondere projecten (22.000 euro).

Robert Kleine Foto DvhN
Mogelijk spannender is wat wethouder Kleine antwoordde op mijn vraag over wat hij onder trots verstaat. Dat woord komt een paar keer in zijn nota voor:

"Bij trots gaat het er volgens mij om dat je zonder gêne laat zien wat je doet, dat je blij bent met wat je gedaan hebt. Dat je tevreden bent en dat ook laat zien – op welk niveau je ook bezig bent. Wij Drenten zijn niet zo van het borstkloppen. We zijn eerder van het Calimero-effect en dingen verstoppen, maar ik was laatst bij het Shantykorenfestival, en daar kun je van alles van vinden, maar dat straalde echt trots uit."

We kwamen ook te spreken over de regeling Cultuureducatie Met Kwaliteit, het landelijk programma dat is bedacht om ervoor te zorgen dat op scholen aandacht wordt besteed aan kunst en cultuur. Ik word wel eens aangesproken door kunstenaars die graag voor de klas staan, maar daar nauwelijks nog in slagen. Anders dan in het verleden krijgen ze bij de scholen geen voet meer tussen de deur, zeggen ze. Dus ik vroeg of de wethouder op de hoogte is van klachten over het functioneren van de CMK-regeling.

"Nee, dat ben ik niet", zei hij. "Wat we doen is via De Kunstbeweging is met de website Cultuurmarktplaats informatie ontsluiten over waar je terecht kunt. Die website is er voor aanbieders van cultuureducatie en voor scholen. We faciliteren vindbaarheid."

Toen die kou uit de lucht was, wilde ik weten wat Kleine ervan vindt als alle schoolkinderen met steun van de overheid naar het Rijksmuseum mogen om daar de Nachtwacht te bekijken. Een plan uit de boezem van het nieuwe kabinet. Het ligt nogal gevoelig omdat scholen dan niet meer de behoefte zullen voelen om, zeg, naar Collectie Brands of het Drents Museum te reizen.

"Volgens mij is de boodschap vooral: alle kinderen betrekken bij kunst en cultuur. En of dat het Rijksmuseum moet zijn, is maar de vraag. Als het om het opvoeden van kinderen gaat, dan hoort daar wat mij betreft kunst en cultuur bij. Dat kan op verschillende manieren. Een discussie over de gang naar het Rijksmuseum geeft hopelijk een duw in de goede richting. Het gaat niet om het Rijksmuseum, maar om de beeldvorming."

Over het zingen van het Wilhelmus:

"Voor mij gaat het niet om het Wilhelmus. Het gaat om de boodschap eronder: dat je met elkaar, collectief, trots mag zijn op de identiteit en wat daar bij hoort. Het is een beetje een symbool-discussie. Het gaat om of je wilt investeren op burgerschap en identiteit. Dat is de boodschap die er achter zit."

Daarna kwamen nog andere zaken ter tafel. Die ik hier nu niet wil herhalen. We hebben allemaal meer te doen. Voor de  liefhebbers wil ik wijzen op het Grote Voor Elkaar Festival op het Marktplein in Emmen waar Robert Kleine zaterdag om 14.30 uur antwoord probeert te geven op prangende vragen.