Een theaterstoelendans in en rond Drenthe (3)
Maak ruimte voor de 150ste Roet

Poëzie is overal, overal is poëzie

Groningen H.N. Werkman Oosterbrug
De website van Dagblad van het Noorden bericht dat poëzie bijna alle Nederlanders bereikt. Dit op basis van een onderzoek door Kila van der Starre van de universiteit Utrecht. In haar vrijdag te verschijnen onderzoeksrapport Poëzie in Nederland stelt zij dat 97 procent van de bevolking met gedichten in aanraking komt.

Uit het onderzoek: "Nederlanders ontmoeten poëzie vooral tijdens bruiloften en uitvaarten. Op tweede plaats komt de televisie en op nummer drie poëzie in de openbare ruimte: op straat, op gebouwen en bruggen." Dat laatste is ook na te gaan via de door Van der Starre geïnitieerde website straatpoëzie.

Vorige maand werd nog een bruggedicht onthuld in Assen. Mijn favoriet is het gedicht Gestadige beweging van Hendrik Nicolaas Werkman onderaan de Oosterbrug in Groningen. Hieronder een filmpje dat ik twee zomers terug maakte. 

Met haar bevindingen rekent Van der Starre af met het sinds eind 19de eeuw gangbare idee dat poëzie een genre is dat individueel en in stilte al lezen wordt geconsumeerd. "Poëzie is voor de meeste volwassenen een sociaal fenomeen dat collectief wordt ervaren", aldus de stichting en het fonds.

Van der Starre baseert haar conclusies op een enquête onder 1003 volwassenen. Ik vraag mij af of ook Sinterklaasgedichten in het onderzoek zijn betrokken. Dat zou wel moeten.