Red Hot + The Beat Experience
Op de foto

Straatpoëzie in Odoorn

Tijdens de Poëzieweek werd ik gewezen op het bestaan van straatpoezie.nl, een interactieve kaart op internet met honderden locaties van gedichten in de openbare ruimte. Bij raadpleging zag ik dat Drenthe (nog) niet was vertegenwoordigd.

Odoorn, Valtherweg, Jan Wierenga
Terstond heb ik via het online-formulier De hoofdman, de gids toegevoegd, een gedicht van Jan Wierenga geïnspireerd op de prehistorische grafheuvel Eppiesbergje in het veld langs de Valtherweg bij Odoorn.

Initiatiefnemer van straapoëzie.nl is Kila van der Starre, die aan de Universiteit Utrecht onderzoek doet naar ‘poëzie buiten het boek’. Eerder las ik in Ons Erfdeel een stuk waarin zij pleit voor meer serieuze waardering voor podiumpoëzie. Poëzie in de openbare ruimte hoort daar net zo goed bij. Net als poëzie in reclame, muziek en beeldende kunst.

De hoofdman, de gids

Een hoogte in het land, mijn graf sinds eeuwen
Een baken in het veld, men kon de verten meten
Zijn weg bepalen en niet meer vergeten

Door bos en hei langs plas en oude boerderijen
Een trekkerspad door zanden naast het veen
Voor dolenden een route nergens heen

De wegen zijn allang verkend en vastgelegd
Mijn taken omgeleid. Zo ben ik nu
Een baken niet meer in het land, maar in de tijd:
Ik wijs vanuit de dood u in het heden
De weg naar oorsprong en verleden

Jan Wierenga