Willem Wilmink, op de muur en op cd
Parels uit de Drentse Meestercollectie

Ik ben benoemd

BenoemingsbriefHet doet mij plezier. Ik ben op grond van het Reglement Cultuurprijs Emmen bij besluit d.d. 11 oktober 2016, nr. 16/792 benoemd tot lid van de jury Cultuurprijs Emmen 2016. Hedenmorgen vond ik de benoeming in de brievenbus, samen met de woensdageditie van Dagblad van Noorden en exemplaren van De Zuidoosthoeker en De Zuidenvelder.

Gevolg is dat ik morgenochtend met gerust hart kan aanschuiven tijdens een beraad waarbij Marijke de Gruil, Bibian Welbergen onder onafhankelijk voorzitterschap van Hans ten Cate en bijgestaan door Marchien Brons moeten vaststellen welke van de door 'de bevolking' voorgestelde kandidaten op basis van hun oeuvre daadwerkelijk genomineerd kunnen worden.

Hoeveel kandidaten zijn aangedragen mag ik niet melden. Want aldus meldt het Reglement bij 2.6: "De juryleden en de voorzitter zijn tegenover derden tot geheimhouding van hun werkzaamheden verplicht."

Wel durf ik te onthullen dat op basis van het reglement een flink aantal kandidaten het niet gaat halen. 3.4: "De jury nomineert minimaal drie en maximaal vijf kandidaten uit verschillende disciplines zoals: muziek, verenigingsleven, beeldende kunsten, erfgoed en historisch onderzoek, architectuur, theater/podiumkunsten, audio-visueel (nieuwe media) en literatuur."

Verder 4.1: "De genomineerden worden door het publiek en de vakjury apart beoordeeld. De som van beiden geeft de winnaar van de Cultuurprijs Emmen." Met andere woorden: als er gestemd is, en gewikt en gewogen, wordt de prijs vrijdag 6 januari 2017 uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Emmen in het Atlas Theater.