Over 'Zes jaar vrijdagmiddag deel II' van Daniël Lohues
Waterlanders bij 'De Kronieken van Kapitein Kolk'

Aan de redactie van Roet

Goof PetreausHee daar jullie van het Drents letterkundig tiedschrift Roet, kan het zijn dat jullie mijn aanbod straal vergeten zijn? Ik bedoel: een gratis exemplaar van Goof Petreaus, het begin dit jaar verschenen nogal dikke boek van Gerard Stout, ter bespreking in jullie blad? Ik heb althans na mijn geste in dit stuk geen klop op de deur gehoord en ook geen schriftelijk verzoek ontvangen om deze uitgave in te leveren danwel af te staan.

Hebben jullie wel internet?

Ik kom er op, omdat ik in jullie nieuwste nummer lees over een prijsvraag, uitdaging, opruiing of iets in die geest waarbij schrijvers worden uitgenodigd hun lampjes te laten schijnen bij de Drentse identiteit. In Goof Petreaus wordt nogal wat gezegd over die identiteit. Dingen waar jelui misschien inspiratie aan kunt ontlenen. Of je over kunt opwinden, wat vaak het hetzelfde is, maar minder mooie teksten oplevert.

Ik kom er ook op omdat de laatste keer dat ik jullie levend heb gezien, bij de presentatie van De Dikke Nijkeuter in het provinciehuis, links en rechts van het schaaltje met kaas en worst, ik Anne Doornbos hoorde zeggen dat de literaire kritiek in Drenthe beneden de maat is. En Doornbos weet wat hij zegt, want hij heeft het bij Nijkeuter kunnen lezen. Net als jullie van het letterkundig tiedschrift overigens, aan wie de kritiek van Doornbos en Nijkeuter vooral gericht is.