Er zwerft kunst rond de VAM-berg
Op komst: Rock op Brink in Annen

Kijken naar het dierenpark

De veranderingen krijgen vaart in Emmen. Terwijl het Centrum Beeldende Kunst (CBK) een hommage brengt aan het 80-jarige Dierenpark wordt op een speerworp afstand van datzelfde CBK de opvolger van het park klaargezet. In april gaat de nieuwe attractie open en kan de oude definitief dicht.

Vrijdag
Van a tot zoo
heet de tentoonstelling waarmee wordt teruggeblikt en vooruitgekeken. Los van nostalgie en wensdromen gaat Van a tot zoo over de relatie tussen beeldende kunst en dierenpark. Dat thema lijkt gezocht. Maar indachtig de woorden 'natura artis magistra', oftewel de opvatting dat de natuur de lerares is van de kunst, valt het bij nader inzien mee.

Vandaag in de cultuurbijlage van Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant uitgebreid aandacht voor de kunst en het dierenpark. Maar ook voor Data rush, het thema waamee fotomanifestatie Noorderlicht dit jaar in Groningen aandacht schenkt aan de digitale zegeningen van onze samenleving. Plus: Rawie, de films, Coen Peppelenbos over de Leeslijst en meer.