Over 'Armer & Rijker' van Roel Visser
Voor liefhebbers Van Goede Grond (3)

Onderschept: een verkeerd geadresseerde brief

Dagblad van het Noorden bracht deze week het bericht dat er een directeur is gevonden voor het nieuwe, nog naamloze theater op de es: Jan Geert Vierkant. Op de redactie keken we er niet van op. De naam van Vierkant, voorheen directeur van het Noord Nederlands Orkest en daarna van evenementen- en congrescentrum Martiniplaza in Groningen, zoemde al een tijdje rond.

Toen ik 'de nieuwe man in Emmen' in zijn auto belde om hem een paar vragen te stellen toonde deze zich in zijn nopjes met de benoeming. Vervolgens vertelde Vierkant wat hij moest vertellen: dat hij er zin in heeft, dat hij nieuwsgierig is, dat hij graag met iedereen 'het gesprek aangaat' en dat hij mogelijkheden ziet de artistieke doelen in balans te krijgen met de commerciële doelen.

De nieuwe directeur zei ook dat hij blij was dat hij 'de vervelende periode' met Martiniplaza nu definitief achter zich kan laten en snel aan de slag wil. Met het laatste verwees hij naar het werk dat verzet moet worden  om het theaterklimaat in Emmen weer levendig te krijgen. Met het eerste naar zijn gedwongen vertrek eind vorig jaar vanwege het verzwijgen van een tekort bij Martiniplaza.

Gisteren ontvingen wij op de redactie een briefje:

IMG_6714

Hoewel het schrijven is gericht aan de leden van de gemeenteraad, burgemeester Cees Bijl en zijn wethouders leek het ook bedoeld als ingezonden brief. Qua lengte voldoet het althans aan de spelregels die de krant voor ingezonden brieven stelt: kort en bondig, niet mis te verstaan. Wat ontbreekt echter is de ondertekening; anonieme brieven worden niet geplaatst.

(Een beetje lezer die ingezonden brieven wil schrijven weet dat. Een beetje lezer die laf is en toch ingezonden brieven wil schrijven, gebruikt een pseudoniem. Een beetje lezer die toch laffe ingezonden brieven wil schrijven kan zelfs plezier beleven aan het verzinnen van zo'n pseudoniem. Niets van dat alles in dit geval. Geen plaatsing derhalve. Goed dat er een redactie is.)

Brievenschrijvers kunnen soms verrassend uit de hoeken komen. Dan heb ik het niet over een onverwachte aanslag op de Nederlandsche taal. Taal is van iedereen, zeg ik wel eens als het mij uitkomt, dus ook van foutenmakers. Dan heb ik het over de oprispingen uit de onderbuik die, het blijft raadselachtig hoe het lichaam werkt, op het papier belanden en via de mail of de postbode bij een ander worden bezorgd.

Waarbij het aardig is om te weten dat op het gemeentehuis van Emmen heel veel brieven nooit worden beantwoord of 'gewoon zoekraken'. Wat niet altijd een ramp hoeft te zijn.

Voor de anonieme schrijver, mocht hij of zij meelezen, nog even dit. Jan Geert Vierkant is aangenomen door Frankwin van Beers, nu nog algemeen directeur van Dierenpark Emmen, straks ook de baas van theaterdirecteur Vierkant. Uw brieven mogen in het vervolg naar Wildlands Adventure Zoo Emmen, Postbus 1010, 7801 BA in Emmen.