Wie dicht waar en met wie in het Noorden 2015
Cultuurgemeente Emmen start met ‘Dichter in 1 dag’