Over 'D', het nieuwe album van Daniël Lohues
Atalanta Emmen vordert gestaag (maar ook traag)

Gemeentedichters Emmen bezingen De Ploeg

KlaasVanderMeulen
Een afvaardiging van de Gemeentedichters in Emmen droeg gisteren poëzie voor tijdens de finissage van een tentoonstelling van Kunstkring De Ploeg uit Groningen. Ze deden dat in kunstencentrum CQ, waar de afgelopen weken dertien Ploeg-kunstenaars werk lieten zien. Werken die vervolgens weer tot gedichten hadden geleid; l'art pour l'art, zo houden kunstenaars elkaar bezig. Klaas van der Meulen (foto) bracht Hoe te leven bij een schilderij van Silvia Benniks. De andere voordragers in CQ waren Cobi de Jonge, Geja Casu, Berendy Gähler, Eddy Zinnemers en Joep van Ruiten. Laatstgenoemde las tevens een gedicht voor van de verhinderde Gezienus Omvlee.