Wat doen Bassie en Adriaan in de bosjes?
If loving you is wrong - Millie Jackson

Nog drie dagen Open Stal Oldeberkoop

OpenStal2013

De mensen van Open Stal in Oldeberkoop stuurden een cassette met tien kaarten waarop tien kunstwerken staan afgebeeld en op de achterzijde tien gedichten die bij die tien kunstenwerken zijn geschreven. Enfin. Een aardige geste die ik hier wil beantwoorden met de waarschuwing dat de 42ste editie van de kunstroute nog slecht drie dagen te bezoeken is.

En ook dit jaar is Open Stal de gang naar de Stellingwerven waard. Wij bezochten de route halverwege onze vakantie en liepen prompt Johan Veenstra tegen het lijf, de belangrijkste schrijver van de Stellingwerven. Lees zijn werk, het is geschreven in de streektaal, maar door iedereen met een beetje taalgevoel zeer goed te volgen.

Veenstra heeft een gedicht geschreven bij een schilderij van Jan Snijder uit Drachten. Winterreize heet het gedicht: 'Ik perbeerde zo vaeke/ aachter de spiegel/ van je wezen te zien// Ree in et duuster van de/ aovend, deur de sni'j,/ naor et noorden toe.// Leup veur je huus langes,/ je naeme weerkaetste/ tegen witbesteuven huzen.// Mar ik vun niks aanders/ as beschosseld verlangst./ Et sni'jede hieltied nog'

Het was een hete dag dat ik Veenstra in Oldeberkoop op straat trof – dit terzijde.

Thema van Open Stal is dit jaar 'Het landschap in mijn hoofd'. Wat opviel was dat het tekenwerk van Redmer Hoekstra het erg goed deed bij de bezoekers, een en al enthousiasme. Zelf raakte ik in de bekoring van de foto's van Folke Hanfeld, een variatie op stereofotografie, en van de Mondriaan-variaties van Milly Bettum, die een plek hadden gekregen in het nagelnieuwe MFC van Oldeberkoop.