KAPKAR van Frank Havermans bij Borger
Een klein, gerafeld kussentje mét spelden