Over 'Winter in Waterland' van Aafke Steenhuis
Joost Oomen nieuwe stadsdichter Groningen

Over 'Schraal grondgebied' van Adrie Krijgsman

AdriKrijgsmanSchraal grondgebied, de nieuwe dichtbundel van Adrie Krijgsman uit Assen heeft een motto van geo-poëet Kenneth White meegekregen. Die stelt dat gedachten als een landschap kunnen zijn, met velden en stromen. Vanuit dat idee doen ook de gedichten van Krijgsman aan een landschap denken: soms onheilspellend en ondoordringbaar, soms goed voor verrassende vergezichten en ontdekkingen.

De grondtoon is weemoedig, als van een banneling die weet dat het paradijs voorgoed verloren is gegaan. Het zal een kwestie van smaak zijn, maar hier en daar wordt de mensenhand node gemist. De ongetemde natuur is een mooi ding, in de poëzie draait het ook om ordening, om spitten, harken, zaaien en met vuil onder de nagels onkruid wieden.

Titel Schraal grondgebied Auteur Adrie Krijgsman Uitgever www.adriekrijgsman.nl