Marcel Möring maakt boek met Sam Drukker
Over het 'Verzameld proza' van Jan Hanlo

Sjef Meijman in het CBK Drenthe, Assen

De tentoonstelling Nature now is de eerste, echte tentoonstelling van het Centrum Beeldende Kunst Drenthe in De Nieuwe Kolk in Assen. Getoond wordt werk van elf kunstenaars, die er allemaal een eigentijdse opvatting van natuur in de kunst op na houden. Sjef Meijman doet dat als 'beeldend agrariër' vanuit Veenhuizen, waar hij zich bezighoudt met voedsel, landbouw en onze natuurbeleving.GraanSjefMeijman
De omschrijving 'beeldend agrariër' achtervolgt Meijman al zo'n jaar of tien. "Tijdens mijn afstuderen aan Minerva werd ik genomineerd voor de Klaas Dijkstra-prijs en moest ik iets over mijn werk schrijven", vertelt hij. "Om mij te onderscheiden heb ik toen het woord 'kunstenaar' vervangen door 'agrariër'. Ook omdat hij mij niet zozeer om het maken van kunst gaat. Ik was net zo lief boer geworden, maar dan wel op een klein bedrijf."

De installatie Graan (foto Marcel Jurian de Jong) bestaat uit een aantal strobalen, een beamer, een spiegel en een dvd met een film van ongeveer 7 minuten. Sjef Meijman heeft de strobalen zo opgesteld dat ze een vierkant vlak van 2,5 bij 2,5 meter vormen. Op het plafond boven het vlak wordt in een loop de film vertoond: hoe kippen graan wegpikken. We horen hun snavels op een glasplaat tikken, we horen ze kakelen, we horen een haan kraaien.

Het werk is geïnspireerd op de kringloop, vertelt Meijman. "Het is eenvoudig. Je hebt een gewas, in dit geval graan, en dat levert voedsel voor dieren, in dit geval kippen. En die dieren leveren weer grondstoffen voor het gewas. De kip is een fascinerend dier. Het is een oer-dier, net als de dinosauriër. Ze hebben iets robot-achtigs. Ze zijn maar tot een beperkt aantal bewegingen in staat, maar die bewegingen zijn precies voldoende om in leven te blijven."

Graan oogt rommelig en rafelig. Uit de installatie spreekt geen moeite om de werkelijkheid mooier te maken dan-ie al is. "Dat is niet nodig", zegt Meijman. "Ik vind zo'n pakket stro al mooi genoeg. Waarom zou je zoiets nog mooier willen maken? Wat ik met Graan wil, is een deel van het verhaal laten zien, een deel waarvan ik zeg: 'Het is de moeite waard om bekeken te worden, kijk hier eens wat langer naar."

Wat volgt is een uiteenzetting over welke rol de mens in de natuur speel en hoe je ook naar natuur kunt kijken. Volgens Meijman is de mens ondergeschikt aan de natuur, al lijkt dat besef soms mijlenver of zelfs geheel afwezig. Hij wijst op het werk Yuca van Reinier Lagendijk, die een kamerplant doormidden heeft gezaagd en de losse delen in een andere vorm weer heeft verbonden. "Stel je voor dat we Rienier doormidden zouden zagen."

De mens gedraagt zich als een pionier, zegt Meijman. "Vergelijk het met een brandnetel. Brandnetels zijn in staat om zich in snel te verspreiden. Ze overwoekeren grond waar niets wil groeien, in een enorm tempo. Daarmee putten ze die grond uit en sterven net zo snel als ze gekomen zijn. Waarop ruimte ontstaat voor iets nieuws: een gewas dat veel minder roofbouw pleegt en daardoor langer meegaat."

Nature now toont een breed spectrum van hoe 'de kunst' naar 'de natuur' kijkt. Van Claudy Jongstra, die voor haar textiele kunst een eigen schaapskudde en velden met planten voor verf beheert. Tot Erik Odijk die met zijn tekeningen een ode brengt aan de onverzettelijkheid en ondoordringbaarheid van de natuur. Meijman opereert tussen de uitersten. "Wij kunnen als mensen proberen de natuur naar onze hand te zetten," zegt hij. "Maar uiteindelijk is de natuur de baas."

Tentoonstelling

De groepstentoonstelling Nature now met werk van Sjef Meijman is t/m 18 januari te zien in het CBK Drenthe in De Nieuwe Kolk aan de Weiersstraat 1 in Assen. Zie ook www.cbkdrenthe.nl en www.sjefmeijman.nl