In memoriam: Rudy van den Hoofdakker (1934 - 2012)
Ingezonden mededeling: Dichters in de Prinsentuin

Een Varkenshuis in Annerveenschekanaal – wat u wilt

Annerveenschekanaal Beeldend agrariër Sjef Meijman sjouwt een stapel zwarte plastic emmers dorpscentrum De Badde binnen. Bedoeld voor mensen die als hulpboer willen meewerken aan het Varkenshuis in Annerveenschekanaal, een sociaal-agrarisch project van locatietheatergezelschap PeerGrouP. Nieuwe emmers, bedrukt met informatie over wat varkens eten, wat ze niet graag eten en wat ze absoluut niet mogen eten. Jammer dat nog niemand is komen opdagen, deze zaterdag.Varkenshuis
Het weer zit tegen, meent Meijman. De publiciteitsmachine vooraf draaide goed: huis-aan-huis bezoek, brieven in de buurt, een stuk in de dorpskrant. Maar wie deze zomer in de open lucht een informatiemiddag wil houden, kan op de wraak van Pluvius rekenen. Het is een geluk dat Colinda en Willem Joost bereid waren de deuren van De Badde te openen, het kloppend hart van Annerveenschekanaal, waar achternamen niet bestaan.

Het Varkenshuis is een langer lopend project van PeerGrouP waarbij Bonte Bentheimer-varkens centraal staan. Na de start bij Coevorden in 2010 verhuisde het gezelschap de varkens vorig jaar naar Groningen om uit te zoeken of stadsbewoners gezamenlijk bereid zijn voor hun eigen vlees te zorgen. Het Ministerie van Landbouw toonde zich geinteresseerd en stelde voor het project ook elders in het land uit te voeren, in Rotterdam en Tilburg.

In Annerveenschekanaal moet het derde Varkenshuis verrijzen, vertelt Elles Kiers die als beeldend kunstenaar en kok samen met Meijman het project coordineert. Op die manier kun je straks zien of mensen in de stad anders op de nabijheid van varkens reageren dan mensen op het platteland. Waarom Annerveenschekanaal? Omdat PeerGrouP er eerder het theaterstuk Naobers heeft opgevoerd. En vanwege De Streek, een ander langlopend project in de Drentse Veenkolonieen.

Tot dusver lopen de reacties uiteen. In Tilburg ontstond een verhitte discussie. Er werd gewaarschuwd voor vernielingen door de jeugd, voor boze geluiden uit de moslimgemeenschap, niet iedereen is het er over eens dat levende dieren mogen worden ingezet voor een kunstproject. In Annerveenschekanaal leven minder bezwaren. De gemeente Aa en Hunze stelde soepeltjes een veld beschikbaar aan de kop van het kanaal, bij het haventje.

De eerste belangstellenden die zich in De Badde melden, zijn Kees en zijn vrouw. Zij hebben geen probleem met het Varkenshuis, zeggen ze. Zij hebben een probleem met de plek: nota bene de entree tot het dorp. Waarom moeten nu juist daar varkens komen? Waarom niet bij een van de gezinnen in het dorp met pleegkinderen – dan is er meteen toezicht en verzorging. Ze krijgen bijval van Gerrit, de derde bezoeker. Hij woont naast het toekomstig Varkenshuis. Een nogal natte plek, waarschuwt Gerrit.

Als Kees en zijn vrouw zijn vertrokken – punt gemaakt, even goede vrienden – zetten Kiers en Meijman in klein comité nogmaals hun bedoelingen uiteen. Het Varkenshuis moet mensen tot elkaar brengen, vertellen ze. Via een gezamenlijk doel: het verzorgen van varkens die uiteindelijk geslacht kunnen worden en gezamenlijk opgegeten. Sociale cohesie bevorderen, mensen bewust maken van onze verwarde voedselketen, de schoonheid van het varken belichten. Twintig vrijwilligers zijn voor het Varkenshuis nodig.

Gerrit vindt het interessant, maar vreest een modderboel. Het kan ook een mooie modderboel worden, lacht Meijman. Als dorpsbewoners er de schouders onder zetten, kan het eigenlijk niet misgaan: van de bouw van een onderkomen met sloophout tot en met voederen van de varkens met groente, fruit, brood. Al met al zullen twee Bonte Bentheimers een jaar in Annerveenschekanaal blijven. Als er voldoende animo is, kan na de zomervakantie gestart worden.

Let wel: áls er voldoende animo is.

Varkenshuis

Voor meer over het project Varkenshuis van PeerGrouP zie http://varkenshuis.nl. Wie een bijdrage wil leveren aan het Varkenshuis in Annerveenschekanaal kan zich via de website aanmelden als hulpboer.