Olivier B. Bommel is Amerikaan, Tom Poes een hond
Stefan Nieuwenhuis als poeticus primus inter pares

Driek van Wissen Sonnettette Competitie

DriekTer nagedachtenis aan Driek van Wissen houdt Dagblad van het Noorden wederom een Driek van Wissen Sonnettette Competitie. De opzet is gelijk aan die van vorig jaar, toen uiteindelijk 483 gedichten werden ingestuurd. De jury wordt gevormd door Jean Pierre Rawie, Jan Boerstoel en Bert Visscher.

Driek van Wissen (1943 – 2010) schreef tot zijn dood iedere zaterdag een sonnettette voor Dagblad van het Noorden: een tot zes regels ingekort sonnet geïnspireerd door de actualiteit:


Europese gedachte

Ons land is rijk, wij hebben niks te klagen.
Dus helpen wij de Griek ook met plezier,
De Portugees, de Spanjaard en de Ier
En wie ons maar om noodhulp komt vragen.

En als wij daarna arm zijn, niet getreurd:
Dan helpen zij ons graag weer op hun beurt.

april 2010, Driek van Wissen


Deelnemers aan de competitie wordt gevraagd in de geest van Driek te dichten, volgens het rijmschema ABBA CC, waarbij de uiteenzetting in de eerste vier regels plaatsvindt en de conclusie of de clou in de twee laatste regels. Het metrum dient bij voorkeur in de vorm van een vijfvoetige jambe gegoten te zijn: tien of elf lettergrepen, afwisselend onbeklemtoond en beklemtoond.

De spelregels:

1. Stuur uw sonnettette onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer voor 11 mei naar: Driek van Wissen Sonnettette Competitie, Postbus 60, 9700 MC Groningen, of kunstquiz@dvhn.nl
2. Meerdere inzendingen per persoon mogelijk; een prijs per persoon.
3. De inzendingen worden beoordeeld door Jean Pierre Rawie (juryvoorzitter), Jan Boerstoel en Bert Visscher.
4. De tien beste inzendingen worden beloond met een 'verrassend en passend boekengeschenk'.
5. De uitslag wordt 21 mei op de sterfdag van Driek van Wissen bekendgemaakt in Dagblad van het Noorden en via www.dvhn.nl. Die dag worden de beste sonnettettes gepubliceerd.
6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.