Twee beurzen met kunst in het Noorden
Ingezonden mededeling: Martien Frijns exposeert

Luister naar Jan Lokin: lees Charles Dickens

DickensDe massale media-aandacht lijkt voorbij, maar 2012 is nog steeds het jaar waarin de geboorte van Charles Dickens (1812 – 1870) wordt herdacht. In dat licht moet ook het hoorcollege Dickens worden gezien, een uiteenzetting over leven, ideeën en werk van de schrijver. Op vier cd's horen we de stem van Jan Lokin, niet alleen de Groninger kenner van de geschiedenis van ons recht, maar ook jarenlang actief binnen de Dickens-beweging.

Over zijn doel laat Lokin geen misverstand bestaan. Hij wil dat we ‘een, twee, drie of misschien wel veertien romans van Dickens gaan lezen'. Kortom, we hebben te maken met een pleitbezorger van een schrijver die toch al over een bewonderenswaardig lange adem beschikt. Anders dan het werk van Nicolaas Beets en J.J. Cremer leeft het oeuvre van Dickens nog volop.

Lokin draagt daar verschillende oorzaken voor aan. Cruciaal is dat Dickens alles for the stage schreef, op basis van een fabelachtig geheugen voor details en eigenaardigheden van mensen. Zijn stijl lijkt tegenwoordig nogal wijdlopig, maar je kunt het nog steeds voor je zien: A gloomy-looking lady she was, dark like her brother who she resembled in face and voice; and with very heavy eyebrows nearly meeting over her large nose.

Minstens zo belangrijk is een vermogen personages neer te zetten die ook buiten de romans een leven hebben gekregen – denk aan onze Pickwick-thee. Een Britse krant publiceerde onlangs onder de kop Micawberism een commentaar over een spilzieke regering met mooie praatjes, verwijzend naar Mr. Micawber uit David Copperfield. En ook in de medische wereld wordt bij beschrijving van ziektebeelden nog volop uit Dickens geciteerd.

De publicatie van Nicholas Nickleby leidde in de negentiende eeuw tot de sluiting van huizen waar ‘ongewenste kinderen' werden uitgehongerd. Dickens hekel aan juridisch onrecht loog er evenmin om, mede op basis van eigen ervaring, onder meer na plagiaat in een tijd dat auteursrechten nauwelijks geregeld waren.

Lokin weet alles, van Dickens' leven tot en met de ontvangst, context en betekenis van zijn werk. Bovendien: hij vertelt zeer meeslepend. Met als één van de hoogtepunten hoe in de Verenigde Staten het feuilleton The old curiosity shop werd gevolgd. "Het publiek verzamelde zich in drommen op de kade voor de boot met een nieuwe aflevering. Sommigen konden hun nieuwsgierigheid niet langer bedwingen: ‘Please tell us: is little Nell dead?"

Luisterboek: Dickens. Een hoorcollege over zijn leven, ideeën en werk. Samensteller en voorlezer: Jan Lokin. Uitgever: Home Academy. Prijs: 34,95 euro (4 cd's)