Dr. Bernard dicht: Pronte Boezem in Zomerjurk
Een bordje erbij voor Rob Schouten

De haan kraait voor de derde maal in Emmen

Haan Goed nieuws en slecht nieuws over het Atalanta-project in de gemeente Emmen. En we beginnen met het goede nieuws. Waarbij het door het slechte nieuws  overigens de vraag is wat er zo goed is aan dat goede nieuws.

Maandag werd bekend dat de Drentse Commissaris der Koningin Jacques Tichelaar en zijn gedeputeerden twaalf miljoen euro willen uittrekken voor de ‘herpositionering’ van Dierenpark Emmen. In de Voorjaarsnota heet dat zo: “Op basis van een goed onderbouwde business case, waarin ook nadrukkelijk aanvullende financiering is opgenomen, zijn we bereid een aanvullend verzoek voor het dan nog resterende tekort op de door de gemeente Emmen extra gevraagde twaalf miljoen euro positief te benaderen.”

Aldus wordt een nieuwe hindernis genomen op het struikelpad dat Atalanta heet. Totale kosten een slordige 500 miljoen euro. Waarvan er – volgens die ‘goed onderbouwde business case’ –  205 miljoen worden uitgetrokken om de noodlijdende dierentuin op een andere plek in Emmen tot een renderend Belevenspark te maken.

Dan nu het slechte nieuws. De accountant van de gemeente Emmen, Deloitte, waarschuwt volgens het Financieel Dagblad in zijn jongste verslag dat ‘het financiële risicoprofiel van Emmen door steun aan de dierentuin aanzienlijk is toegenomen’. Deloitte baseert zich daarbij op het geld dat de gemeente in het nieuwe park wil stoppen (komende jaren tenminste 157 miljoen), een lening om noodlijdende park overeind te houden (22 miljoen) én het onderpand dat daar tegenover staat (de grond van het huidige park).

“Als het dierenpark failliet gaat, is die grond niet meteen te gelde te maken”, noteert het Financieel Dagblad. “Is de dierentuin eenmaal verhuisd, dan is er helemaal geen onderpand meer.”

Met andere woorden: wat goed lijkt voor de dierentuin kan zeer slecht uitpakken voor de gemeente Emmen.

En dus kan het geen kwaad in herinnering te roepen dat in december twee andere waarschuwingen zijn afgegeven over de voorgenomen verhuizing van Dierenpark Emmen, afkomstig van Twynstra Gudde en adviesbureau Uno. Beide beoordeelden de toenmalige plannen – goed voor 255 miljoen euro – als veel te ambitieus.  Ervan uitgaande dat de nieuwe waarschuwing van Deloitte op het aangepaste plan van 205 miljoen is gebaseerd, horen we hier de haan dus voor de derde keer kraaien.

Niets nieuws onder de zon, inderdaad.

En dan nu het commentaar van de gemeente zoals dat maandag werd opgetekend door het ANP:

‘Een woordvoerster van de gemeente zegt dat het besluit tot verhuizing al enkele jaren geleden is genomen, voor de kredietcrisis en voor de bezuinigingen. "Het is inderdaad zo dat de financiële situatie nu een stuk lastiger en ingewikkelder is.” Volgens haar zijn echter voldoende waarborgen ingebouwd dat de risico's beheersbaar blijven.’