‘De macht van de bal' gekozen tot beste sportboek
Thomas Rosenboom in Groningen

Vroegste gedichten van Willem de Mérode ontdekt

WillemKeuning Bij een inventarisatie van handschriften, foto’s, brieven en Groningse verhalen zijn tien verloren gewaande gedichten van Willem de Mérode ontdekt. Volgens de vinder, biograaf Hans Werkman, gaat het om werk dat in 1907 werd geweigerd door tijdschrift Groot Nederland. Werkman spreekt van de vroegste gedichten van De Mérode, hij kenmerkt ze als observerend, impressionistisch.

“Het is poëzie van een nog ongeoefende maar getalenteerde dichter.” Het archief met de gedichten wordt overdragen aan het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de Universiteitsbibliotheek VU. De Mérode, pseudoniem van de in Spijk geboren Willem Eduard Keuning (1887  - 1939), geldt als de belangrijkste protestantse dichter uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw.