Stefan Nieuwenhuis nieuwe stadsdichter Groningen
De ongrijpbare Meindert Talma

Sonnettettes schrijven toch lastiger dan gedacht

Je zou het op basis van het aantal inzendingen niet zeggen, maar een sonnettette schrijven zoals Driek van Wissen dat tot zijn dood wekelijks deed in Dagblad van het Noorden, is lastiger dan menigeen denkt. De jury van de eerste Driek van Wissen Sonnettette Competitie beoordeelde 483 gedichten en koos daar de tien beste uit.

Deze link geeft toegang tot een pdf van een speciale sonnettette-pagina in Dagblad van het Noorden.

Voor wie het is vergeten: een sonnettette is een tot zes regels ingekort sonnet met het rijmschema ABBA CC, waarbij de uiteenzetting in de eerste vier regel plaatsvindt en de clou of conclusie in de laatste twee. Daarnaast moet sprake zijn van een metrum in de vorm van een vijfvoetige jambe: tien of elf lettergrepen, afwisselend beklemtoond en onbeklemtoond. En verwijst een sonnettette naar de actualiteit.

Met die actualiteit zat het wel goed, concludeert de jury – Jean Pierre Rawie, Jan Boerstoel en Bert Visscher. Vooral de plannen voor het Forum in Groningen bleken een inspiratiebron, net als de brand bij Moerdijk, de missie naar Afghanistan, de overlast door sneeuw, Dierenpark Emmen en een nieuwe reeks televisie-uitzendingen van Boer zoekt vrouw. Ook opvallend: museumdirecteur Kees van Twist die een paar keer gekapitteld werd over zijn weigering werk van Henk Helmantel te exposeren.

Voornaamste struikelblok zat in de beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen; heel weinig dichters wisten daar raad mee. Waarmee weer eens werd bewezen dat Driek van Wissen (1943 – 2010) als dichter niet alleen gevat en spitsvondig was, maar ook technisch zeer bedreven. En bijzonder gewaardeerd. In opvallend veel sonnettettes werd hem eer bewezen en rijmde 'Wissen' weer eens op het schijnbaar onvermijdelijke 'missen'.

Daar staat tegenover dat de Sonnettette Competitie zich niet tot Drenthe en Groningen heeft beperkt. Zo waren er inzendingen uit Curaçao, Tasmanie, België, maar ook uit delen van het land die we gemakshalve het Westen noemen. Ze kwamen per mail en per post, soms vergezeld van knutselwerkjes en warme herinneringen aan de voormalige Dichter des Vaderlands. Driek van Wissen is nog lang niet vergeten.