Tjibbe Veldkamp dingt opnieuw naar Gouden Griffel
Over ‘Leren lezen tussen Groningen en Kaapstad’

In een lekke schuit met burgemeester Cees Bijl

Dagblad van het Noorden meldde dinsdag dat de gemeenteraad van Emmen ‘onvoldoende informatie heeft om een besluit te nemen over de financiële haalbaarheid van het Atalantaproject’. De krant baseert zich daarbij op adviesbureau Twijnstra en Gudde dat de meest recente gegevens over het project heeft bestudeerd.

  

Je vraagt je af hoe zoiets kan – dat geconstateerde gebrek aan informatie. Helemaal vanuit het idee dat het besluit om het centrum van Emmen voor een half miljard euro te verbouwen, al lang en breed is genomen.

CeesBijl 
Want zo zijn toch de feiten. Dierenpark Emmen hééft aangegeven te willen verhuizen. Het concept voor een nieuwe park op de Es ís bedacht en goedgekeurd. Er zíjn informatiebijeenkomsten geweest om middenstanders en burgers over de streep te trekken. Een schatting van de kosten ís gemaakt. De zoektocht naar een architect voor het nieuwe theater ís in volle gang.

  

Regelmatig wordt op de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad voortvarend kond gedaan van de stand van zaken. Er zijn nog meer bijeenkomsten belegd, inclusief inspraakavonden, ministers zijn over de vloer geweest, er bestaan foto’s van opgetogen bewindvoerders die zich over een maquette buigen.

  

En dat is nog niet eens alles. Want burgemeester Cees Bijl is druk bezig het benodigde geld bij elkaar te harken. Hij heeft concrete toezeggingen op zak. Tegenover de entree van het nieuwe dierenpark en theater is de aanleg van de parkeergarage in volle gang. Onbedoeld weliswaar, maar toch. De provincie hééft Zuidoost-Drenthe aangewezen als regio voor vermaak en vertier.

  

De suggestie dat het genomen principebesluit over Atalanta los staat van een besluit over de financiële haalbaarheid van datzelfde project is geneuzel. Het schip is wel degelijk uitgevaren, we naderen volle zee.

  

En nog weten de roeiers niet of de boot wel zeewaardig is. Of mogelijk lek. Terwijl het eerste water binnensijpelt. Twee weken geleden klopte de directie van het Dierenpark bij de gemeente aan met het verzoek om geld. Er is zeker 2 miljoen euro extra nodig om 2010 zonder rode cijfers af te sluiten. Zonder overheidssteun redt het park het niet. Het college zegde inmiddels de gevraagde steun toe. Zo makkelijk gaat dat.

  

Traagheid van begrip is niets om je over te schamen in deze gecompliceerde tijden. Ook niet als gemeenteraad. Toch lijkt hier iets anders aan de hand. Het zou zo maar kunnen dat de raad informatie is onthouden, in dit geval door de projectleider, door de burgemeester. Dat schijnt een doodzonde te zijn in de politiek. Wat ook kan, is dat die informatie helemaal niet voorhanden was. In dat geval is er sprake van een onbezonnen avontuur. Eigenlijk is zoiets nog veel erger.