Staalkaarten van de hedendaagse kinderpoëzie
Over ‘Piet Esser. Verbeelden van het zien’

Coincidentia oppositorum

Met triomfantelijke stelligheid

raapt de dominee van de Bethelkerk

op de avond voor de jongste dag

zijn mooiste preken bij elkaar

 

Gaat op de stoep voor zijn huis staan

Voelt de hand van God op zijn hoofd

Ziet de mensen voorbij slenteren

Alweer loopt een koopzondag ten einde

 

Eens waren het Zijn schapen

Nu dragen zij tassen van Expert Meijer

Modehuis Jedehu en Koos Kamst

Platzak, voldaan en onbevreesd

 

Jammer dat ze zijn afgedwaald

Gelukkig is alles voorzien