DJT de Reus speelt 'De kleine Faust'
Leer meer van Erik Lindner en win

Hoe ver kan een schip in Drenthe zeilen? (3)

BerendBotje Het begint zowaar op een openbare gedachtewisseling te lijken, de reacties die loskomen op Hoe ver kan een schip in Drenthe zeilen? Na de première van Fan de stêd en it libben in het Tryatergebouw in Leeuwarden en de column van Henk Beuker in Maandewark/Oeze volk pakte Johan de Noord de haansk op. Nu is het streektaalfunctionaris Jan Germs van Huus van de Taol die meedenkt over de behoefte opaan modern streektaaltheater.

 

Net als De Noord denkt Germs dat er een plaats is voor zulk theater in Drenthe. Voorwaarde is dat het kwaliteit heeft en moet aanspreken. “As modern zien wordt as een synoniem veur experimenteel, dan bin’k wat minder zeker van mien zaak. ‘De’ Drent mag dan de naam hebben slim beholdend te weden. Dat valt wal wat met en hie is boetendes van aord ok bar neisgierig, dus dat heft het veurzichtige weer op”, stelt Germs.

 

Als bewijs dat een podiumkunstvoorstelling in het Drents veel los kan maken noemt Germs de musical Heb lief en leef van Harm Dijkstra. Twee jaar geleden bracht dat stuk veel volk op de been in Sleen. De streektaalfunctionaris zegt ook: “Allewal het niks met streektaol van doen hef, kuj in Diever al decennialang zien dat kwalitatief goed teniel mèensen trekt.” Draagvlak is er wel, zegt hij.

 

Nou. Mooi. En toen?

 

Huus van de Taol wil meewerken aan de totstandkoming van zo’n project, zegt Germs. “Wij bint geern van de partij um actief met te denken en te doen.” Op de suggestie van De Noord dat er een schrijf- of vertaalopdracht verstrekt zou moeten worden, wijst hij op de centen. “Maor wij wilt der wal oes best veur doen, bijvoorbeeld deur aandere partijen participeren te laoten. Wat dat leste angiet, denk ik an de gemiente Aa en Hunze, de culturele gemiente van 2011.”